16/09/2022: SPORTDAG zesdes …Boerenhoeve Nieuwvliet, Zeeuws-Vlaanderen voor rappel, death ride, speleobox, ren je rot, spel met bierkratjes zaklopen, waterspelletjes + TAALFILOSOFIETJE…ZEEUWS + NIEUWVLIET

Alle leerlingen van 6BSO, TSO, ASO en 7BSO… een heerlijke sportieve dag in het kleine West-Zeeuws-Vlaamse Nieuwvliet. West_Zeeuws-Vlaanderen, dat is dat deel van Zeeuws-Vlaanderen dat ten westen ligt van de Braakman, vroeger een zeearm van de Westerschelde.

De kopiist van ‘Onze’ Jacob van Maerlants HEILIGENLEVEN VAN SINT-FANSCISCUS spelde ZEEUWS nog als ZEEUS en Maerlant zelf schrijft in dat werk dat het voor hem als Vlaming moeilijk is om voor de Utrechtse opdrachtgevers altijd verstaanbaar te zijn, o.a. ook omdat hij rijmklanken moet vinden¦

Men moet om de rime te souken

Misselike tonghe [verscheidene talen] in bouken:

Duuts, Diets, Brabants, Vlaemsch, Zeeus;

Walsch, Latijn, Griex ende Hebreeus

Nieuwvliet= nieuw klein riviertje in het zeekleigebied.

De begeleidende leerkrachten: Nils Croes, Hilde Knockaert, Olbren Depaepe, Florence De Lille, Silke Beckers (leiding)

Reactie's