28/06: Na de proclamatie zesde lj. d’Oefenschool genoten de leerlingen, de ouders, grootouders en vrienden nog even na…

Bij het begin van de plechtigheid en tussen de voorstellingen in dansten ze, zongen ze, de twaalfjarigen van d’Oefenschool. Nadat ze allen hun schoolrapport en diploma van weerman en GO!-Blankenberge-voorzitter David Dehenauw hadden ontvangen gaven Lynn Dusoir en Fabienne Viaene, de onderwijzeressen van de twee zesdes, een overzicht van de boeiende activiteiten in en buiten de klas gedurende de voorbije tien schoolmaanden. Directrice Lyndly Van Reck wenste in een toespraak de leerlingen proficiat en dankte de ouders voor het vertrouwen. David Dehenauw deed dit ook en haalde herinneringen op uit zijn kleuter- en lagere schooltijd in dezelfde school.

En nadien genoot me, vooral op de groene speelplaats van een drankje