Na de fietstocht gingen de Maerlant-personeelsleden dineren in restaurant UILENSPIEGEL, een naam die vooral aan Charles De Coster, maar nu ook aan  Walter van den Broecks nieuwe roman UILENSPIEGEL doet denken

Walter van den Broeck, vader van Stefan, die in de jaren ’90 leraar Latijn was in het Maerlant, schreef onlangs de roman UILENSPIEGEL. Het is die held uit Damme, zoon van Klaas en Soetkin die de auteur toch wel anders benadert in deze vrije bewerking van La Légende d’Ulenspiegel van 19de-eeuwse Franstalige Belgische schrijver Charles De Coster. Van den Broeck behandelt er bijvoorbeeld de ingewikkelde politieke en historische toestand van de 80-jarige Oorlog en laat Tijl de paus en koning Filips II ontmoeten

De roman eindigt met:

Men zegt dat zij (Tijl en Nele) toen voorgoed van de wereld hebben afgekeerd. Niets is minder waar. Zij zijn overal waar verdeeldheid tussen de mensen met brede armzwaaien  wordt gezaaid, waar leugens als vals geld gul worden verspreid, waar haat en onverdraagzaamheid worden, vrijheid van denken en religie wordt belaagd, en waar in naam van de zogenaamde gerechtigheid opnieuw wordt gefolterd en gemoord, geschoten en vernietigd.

Tijl Uilenspiegel is de 14- eeuwse hoofdfiguur – deed zich dom voor, maar was geslepen –  in een Nederduits volksboek uit 1510. In Kneitlingen, Nedersaksen, zou hij geboren zijn, in Mölln, Sleeswijk-Holstein gestorven. Herman Bote zou de auteur van het volksboek zijn. Zijn naam ErmanB komt  als acrostichon in het boek voor.

Wat later in de 16de eeuw was er al een Antwerpse bewerking; Ulenspieghel, Van Ulenspieghels leven ende schimpelijcke wercken, en de wonderlijcke avontueren die hij hadde want hij en liet hem geen boeverie verdrieten.

De beroemdste bewerking is wel die uit 1860, die van de Franstalige Belg Charles De Coster: La légende et les aventures héroiques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs). Het verhaal speelt zich af in de 16de eeuw…Uilenspiegel wordt op dezelfde dag geboren als Filips II (21 mei 1527) en Uilenspiegel is een vrijheidsstrijder met de Geuzen tegen Filips II. Zijn vriend is Lamme Goedzak, zijn moeder Soetkin, zijn vader Claes

Dit boek inspireerde talloze kunstenaars, schrijvers, schilders, beeldhouwers, regisseurs…

We noemen de in Blankenberge in 1889 geboren Frans Masereel, die in een huis op de Zeedijk woonde, maar er maar vijf jaar verbleef.

glasraam in het restaurant UILENSPIEGEL
Laame Goedzak, vriend van Tijl
Uilenspiegelbeeld in Damme
nog een Uilenspiegel-beeldhouwwerk in Damme