27/09: WORKSHOP ‘KLIMAAT ON TOUR’ voor Maerlant-ath.-lln. 6EcWe, SW+, WeWi. Ze bereidden hun uitstap naar Zeebrugge voor, waar ze op 13/10 minister Crevits ontmoeten. Wiskunde- en fysicaleraar Olbren Depaepe begeleidt hen.

Het gaat om een workshop die de leerlingen volgen om dan op woensdag 13/10 de ICO terminals en Daikin te bezoeken samen met minister Crevits. De bedoeling is om leerlingen te tonen dat Vlaamse bedrijven wel degelijk inspanning leveren om zo klimaatneutraal mogelijk te worden, daar jongeren daar vaak een negatief beeld van hebben.

Dit is de tekst die de deelnemende leerlingen van hun fysica- en wiskundeleraar ontvingen:  ‘Op die uitstap bezoeken we de bedrijven ICO terminals en Daikin samen met minister Crevits en wordt jullie getoond welke inspanningen deze bedrijven leveren om zo klimaatneutraal mogelijk te worden.  Jullie zullen minister Crevits voor de camera ook vragen moeten stellen. Om jullie hierbij wat te helpen wordt morgen dus die workshop ingericht.’

Op de website https://www.detoekomstwerkt.be/ leest men:  Van 11 tot en met 21 oktober is de kans groot dat je in Vlaanderen opnieuw een hybride bus van De Lijn ziet rijden, gevuld met bedrijfsleiders, scholieren en een Vlaamse minister.

19 Vlaamse werkgevers- en sectororganisaties nemen hen mee opdat ze zelf zouden ervaren hoe bedrijven duurzaam ondernemen en samenwerking in de praktijk brengen, zowel in hun producten als werkmethoden.