Tien jaar geleden gingen zes personeelsleden van het GO! Bl’berge met pensioen: Gilbert Marmenout, Martine Taveirne, Linda Dudal, Lieve George, Chris Bruynseraede, René Lembrechts: we vergeten hen niet

Zo stond het toen in DE MAERLANTKRANT

GILBERT MARMENOUT

Bijna 46 j. geleden begon zijn lerarenloopbaan (regent l.o)  in KA Kortrijk. Tussen ‘66 en ‘75 gaf hij enkele uren les in RMS Brugge, RBS Marke, RITO Heist. Maar in nov. ‘66  nam zijn carrière als leraar l.o. in de RMS BL’b een aanvang. Hij was er, Blankenbergenaar, al ll. geweest. Een decennium lang –ts. ‘85 en ‘96 – gaf hij ook enkele uren l.o. in het KA Bl’b. 15 Jaar staat hij nu aan het hoofd van de Maerl.-MS.  Een hardnekkige doorzetter is hij op zoveel vlakken altijd geweest:  hij blijft de school (be)sturen tot 9m. na zijn 65 ste! Op 1 sept. gaat hij met pensioen. Op school, in Bl’b en in het land kent men hem ook als stevige, talentrijke verdediger  (Daring Blankenberge, Club Brugge tussen 1962 en 1972 – als 17jarige speelde hij in Clubs eerste elftal – Antwerp, KV Kortrijk), Hij was ook  voetbaltrainer  bij KV Oostende en Daring Bl’b en jeugdtrainer bij Club. Een buitengewone verdienste heeft hij ALS  organisator van de Rijksscholenvoettocht/Marmenout is echtgenoot van Therese Braet, vele jaren lerares l.o. in RMS/MMS, ook in het Ath, vader van oud-lln Kurt en Fanny en grootvader van Gloria en Bubbe, nu in 4MTWi Maerlant.

MARTINE TAVEIRNE

Begin ‘77 begonnen haar opdrachten in het onderwijs. 22 was ze. Regentes wiskunde en economie is ze. In HRITON en RMS Brugge werkte ze, in RMS Koekelare en Diksmuide ook. In ‘80 kreeg ze een wiskundeopdracht in de RMS Bl’b. Ze was blij in haar eigen stad les te mogen geven. Ze bleef dat doen,  31 jaar. Toen er een fusie kwam tussen de beroepsafdelingen van Middensch. en Ath. werd ze geaffecteerd aan het Atheneum. Dat was in ‘85. Op 1 sept. is ze met volledige terbeschikkingsstelling en op 01/06/14met pensioen.

Iedereen op school en in Bl’b kent Martine ook als een uitstekende tennisspeelster. In  Bl’gs  teamverband werd ze Belg. kampioen en kreeg ze van de stad in 2003 de Gouden Badkar. Oud-leraar J. Coudeville zei in zijn afscheidsspeech in ‘04  over haar : Dank aan Martine Taveirne, omdat ze al die nieuwe leerlingen voor wiskunde wist te winnen, al op de doorschuifdag, ze kon boeien met de schoonheid van die wetenschap.

Wiskunde leren om wiskunde te leren, ook dit kan mateloos mooi zijn, die wiskunde ver van die van de zakenman. Bedankt ook dat je mij dankbaar bent voor die Berlijnreis in ‘88, dank ook voor de gesprekjes over tennis, over je baanbrekend projectwerk destijds, bedankt voor de attentie die je opbracht voor de BSO-leerlingen.

LINDA DUDAL

Regentes Ned.- Eng.-  eco. (RNS Brugge ‘71). Drie jaar gaf ze les, o.a.in KA Stene. Ze is Oostendse en bleef er wonen. Dan werd ze – ‘74 – opvoedster in RMS Nieuwpoort,  taak die ze ts. ‘76 en ‘92 uitvoerde in De RMS De Haan. Ze muteerde dan naar het Bl’bse Ath. Ze blijft er tot 1 sept 2011. (pensioen). Ze is sedert ‘73 getrouwd met John Bundervoet en heeft twee zonen Niek en Tom, dertigers, en een kleinkind.

Oud-leraar J. Coudeville zei in zijn afscheidsspeech in ‘04 “en tenslotte dank aan Linda, omdat elk nieuw personeelslid zich bij jou, door jou onmiddellijk thuis voelt op school, geen loketvrees heeft. Dank omdat elk personeelslid jou alles kan toevertrouwen en dat je ernaar luistert en er gepast op reageren wil en ermee om kunt gaan, omdat elk ouder personeelslid bij jou geen administratieve loketvrees heeft, bedankt omdat je al die jaren zo goed voor de directeur hebt gezorgd en zorgt, voor de vorige mannelijke, voor de huidige van feminiene kunne. Bedankt omdat ook ik al die jaren met zoveel probleempjes en problemen bij je terecht kon. Ik kan je niet zeggen hoezeer ik je vorig jaar al die maanden maanden heb gemist, maar ik moet je zeggen dat ik nooit vergeet, dat je voor mij, toen je nog herstellende was, naar school kwam om die moeilijke opdrachtenkluwen te helpen ontwarren en hoe ontzettend opgelucht ik was ,toen ik hoorde dat je samen met C. Helders dit schooljaar kon beginnen. Voor mij en voor zovele collega’s ben je de ideale directiesecretaresse”

LIEVE GEORGE

Eerst een korte loopbaan als lerares huishoudk. Het diploma  behaalde ze in ‘72 aan het HRITON Sint-Michiels. n ‘73  een  betrekking als studiemeester in de school waar ze was afgestudeerd en waar ze 1j. les had gegeven. Studiemeester was ze een jaar in KA Brugge en dan 8 j – ‘76 tot ‘84- in RITO Heist.  Dan begon haar Bl’se loopbaan… een jaartje RMS en dan van 1 okt. ‘85 tot 30 apr. ‘11 K.A, eerst nog  tot ‘87 met RNS, later Maerl. Ath. als opvoeder-huismeester. Ingrid Huughe vervangt haar in het economaat. Generaties lln., leden van het mvd-personeel,  leraren, collega’s van het secretariaat, een 5-tal directeurs,  leerden haar kennen als de strenge, nauwgezette, deskundige schooleconome. In tijden van Scolarest vergeten wij niet dat zij in de 17 jaar ervoor een gewaardeerde rol speelde bij het samenstellen van de schoolmenu’s.

Haar motivatie van het keukenpersoneel was groot, net als haar inspiratie  om bij feesten schitterende maaltijden te laten serveren. Wij weten dat zij zich terdege inzette om de bevoegde instanties op de hoogte te houden van de toestand van het schoolgebouw, vaak met goed resultaat.  Een grote rol speelde ze in de tijd van de Lokale Schoolraad.

CHRIS BRUYNSERAEDE                   

 Onderwijzeres RNS Brugge ‘72. Na tal van opdrachten als studiemeester en als lkr. Lager ond. kwam ze in ‘88 les geven in d’Oefensch.; ze gaf  het 2de samen met F. Verleye en verhuisde later naar het 5de, parallel  met N. Vonck, met wie ze ook stadsklassen  deed in Gent;  de jongeren in het atheneum praten er met veel plezier over. Een  strenge, maar rechtvaardige juf. Haar verschijning op de speelplaats, deed de rijen stilvallen.. Haar loopbaan sloot ze af in het4de . Ze is enorm geïnteresseerd in kunst en cultuur en kan als de beste gidsen o.a.  in Brugge

RENE LEMBRECHTS

Werd in 69 in de RNS Bl’b onderwijzer en is sedert 81 lkr. in d’Oefensch. Jarenlang de onderwijzer van het 1ste lj. leerjaar, op het eind overgestapt naar het 2de. Was  animator (alles- aan- elkaar -prater) van het Sinterklaasfeest en deed dat dikwijls met poppenkast. Is  gepassioneerd stripsverzamelaar, organiseerde een stripbeurs op school. Speelt djembé en is veel met muziek bezig. Zijn dochter Nancy is oud-lle (MTWe ’95) en werd lic. Germ. Fil. Zij werkte een tijd op de Belg. Ambassade in Berlijn.             

My beautiful picture
?