DE MORGEN-journalist Dirk Leyman schreef gisteren een duidelijk en fraai artikel over de activiteiten rond Paul van Ostaijen in 2021, herdenkingsjaar. Dagversschrijver Stijn De Paepe creëert zijn eigen MARC GROET ’S MORGENS DE DINGEN.

Boem Paukeslag. Bezette Stad 100! | Letterenhuishttp://maerlantkrant.be/2021/03/01/125j-geleden-werd-paul-van-ostaijens-bezette-stad-uitgegeven-beeldhouwer-oscar-jespers-zorgde-hiervoor-net-nu-is-het-unieke-handschrift-in-het-bezit-van-de-vlaamse-overheid-de-278-blz-zijn-te-be/

Dirk Leyman heeft het over de vele facetten van des dichters schrijverschap én over tal van aspecten uit zijn leven.

Hij deelt de lezer mee dat  in het Letterenhuis de tentoonstelling BOEM PAUKESLAG loopt, dat binnenkort de biografie over van Ostaijen door Matthijs de Ridder verschijnt…

Over zijn activisme (WO I) gaat het, over het feit dat hij in WO II wel niet gecollaboreerd zou hebben: “Hij was daarvoor te intelligent”!

Over de editie BESMETTE STAD gaat het ook.

Leyman schrijft hoe de Buren-directeur Willem Bongers-Dek van Ostaijen in de middelbare school leerde kennen en zijn variant op Marc groet ’s morgens de dingen liet beginnen met Dag Bord met de opdrachten en platen…

Van dagversdichter Stijn De Paepe kan men in DE MORGEN van 6 april zijn versie lezen

Hier is de originele