Denise Debree, in 1962 met J. Asaert de eerste onderwijzeres in de Rijksoefenschool Blankenberge, is op 15 jan. 2021 op 83-j. –leeftijd overleden

Over Denise Debree berichten Ludo Suvée, Annie Pantens, Freddy Pas en Veronique Cappon, directrice DE STRANDJUTTER

Ludo Suvée, oud-directeur d’Oefenschool:

Ik heb haar in mijn studententijd ( 1972-1974) gekend als een gedreven leerkracht toen ik typelessen en stage volgde in d’Oefenschool.

Annie Pantens (oud-lerares n.c. zedenleer) :

Zij één van de eerste vrouwelijke leerkrachten ( 1967) in d’Oefenschool

Freddy Pas, oud-onderwijzer d’Oefenschool:

Denise Debree is in dienst getreden tijdens het schooljaar 1962-1963.  Oprichting van de Oefenschool Van Maerlantstraat met kindertuin waar voor het eerst meisjes toegelaten werden.  Zij heeft samen met haar collega Juf Jacqueline Asaert altijd les gegeven in het 3de leerjaar.  Zij waren beiden de eerste vrouwelijke leerkrachten in de lagere afdeling.

Véronique Cappon, directrice De Strandjutter:

​​Ze was hier bij de opening op 07/10/1974 directrice van het WZC. Later heeft ze het economaat in het ziekenhuis gedaan.

DENISE DEBREE was de moeder van oud-leerlinge (1987) Véronique Doom