Op 30 jan. 2016 was er op het vroege carnavalsfeest in d’Oefenschool en de Zilvermeeuw alleen sprake van ongeremd vieren. En dit jaar corona-ellende en GEEN FEEST

oud-lln. Zilvermeeuw op het carnavalsfeest 2016

CORONA-COVID 19 verhindert zoveel verwachte en onverwachte leuke activiteiten, ook het jaarlijkse carnavalsfeest

Pas op het eind van de 16de eeuw ontstond het woord CARNAVAL in het Nederlands. Het kwam toen uit het Frans, dat het uit het Latijn had gehaald…iets van CARNEM LEVARE = het vlees wegnemen.

‘Carnaval’ kent oorspronkelijk het synoniem ‘vastenavond’, de nacht voor het vasten. In VASTEN ontdekt men VAST…vasthouden aan de strikte regels van de katholieke kerk om zich te onthouden van spijs en drank