Vijf dagen en vijf eeuwen geleden werd KAREL V in de dom van Aken gekroond tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Daar opent een tentoonstelling ‘De gekochte keizer. De kroning van Karel V en de verandering van de wereld.’. In Aken waren Maerlant-ath. lln. wel eens op bezoek !

Zowel in boeken over de Bourgondiërs als in die over de Habsburgers neemt  KAREL V een ruime plaats in. Over hem zijn tal van biografieën verschenen in tal van talen. Alle leerlingen (en volwassenen)   in de Lage Landen weten (ongeveer)  wie hij is

Hij werd in Gent geboren in 1500.

Zowel in boeken over de Bourgondiërs als in die over de Habsburgers neemt  KAREL V een ruime plaats in. Over hem zijn tal van biografieën verschenen in tal van talen. Alle leerlingen (en volwassenen)   in de Lage Landen weten (ongeveer)  wie hij is

Aan het Bourgondische hof in Mechelen werd hij in het FRANS opgevoed. In de dagelijkse omgang leerde hij ook Diets (of Nederduits), de taal van zijn onderdanen in de Nederlanden. Tijdens zijn eerste verblijf in Spanje leerde hij Spaans. Volgens de overlevering zou hij in latere jaren gezegd hebben: : Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen vrouwen, Frans tegen mannen en Nederduits tegen mijn paard.

beeld van Karel de Grote