Voor 35 jaar: er was droefenis (en protest), toen we vernamen dat de RNS Blankenberge zou verdwijnen. In een artikeltje – sept. 1985 – in de Maerlantkrant (die toen nog niet zo heette) wordt het einde sereen voorgesteld: een fusie met RNS Brugge! Fabienne Viaene behoorde tot de 7 laatste onderwijzer(e)s(sen) in 1987

Daniël Coens was toen onderwijsminister…

De aantrekkingskracht van de RNS Blankenberge was verminderd en de RNS Brugge was zo dichtbij.

Fabienne Viaene, onderwijzeres 6de lj. d’Oefenschool was een van de zeven (vier meisjes, drie jongens)  studenten  – de laatsten – die in 1987 onderwijzer(es) werden in Blankenberge

in de les Duits in 1984…staande 3de v.r. Fabienne Viaene

Wellicht bestaan er meer ansichtkaarten van het gebouw van de Blankenbergste Rijksnormaalschool (aanvankelijk Staatsnormaalschool/Ecole Normale de l’Etat) dan van die in Brugge. Het was (is) een opmerkelijk gebouw in een mooie groene ruimte en voor toeristen en studenten van tussen 1925 en 1960 loonde het wel zo’n kaart te kopen en te versturen.

Het gebouw van de Brugse RNS is echter mooier, architecturaal waardevoller, indrukwekkender.

De school is nu HOWEST

Het neogotische complex in de Sint-Jorisstraat, op de plek waar het Oudhof van de Sint-Jorisgilde was geweest, werd gebouwd tussen 1879 en 1883 en werd in 1884 in gebruik genomen. De Brugse architect Louis Delacenserie, zo belangrijk voor veel neogotiek in Brugge, ontwierp het gebouw.

Delacenserie bouwde in Brugge de Minnewaterkliniek, het postkantoor en het Provinciaal Hof op de Grote Markt; in Diksmuide het stadhuis, in Oostende de Sint-Petrus- en Pauluskerk, in Antwerpen het Centraal Station

Van Blankenbergse stadsgids (en specialiste architectuur en kunst sedert 1871) Alberta Van Asbrouck) kreeg ik voor de Blankenberse RNS volgende uitleg:

De bouwaanvraag werd ingediend door de broers Emiel en Oscar Dumon. De laatste was ingenieur-architect. Vermoedelijk voerde aannemer Victor Dumon de werken uit.

Het project werd omschreven als: “Lucht- en waterkuursanatorium, gewezen Velodroomplein Westerkwartier”.

drie oud-lln Maerlant-ath. in 1998 in het HPI – zo heette de school toen – Brugge