15 j. Geleden verdwenen twee klaspaviljoenen. Er kwam parkeerplaats. Ong. 45j. eerder waren ze gebouwd als slaappaviljoenen voor een overvloed aan kostschoolnormalisten.

24/05/2005

In de Maerklantkrant van 30 mei 2005 stond er een tekstje over de ‘paviljoenen’

27/06/2005: toenmalige lerares aardrijkskunde Brigitte Wenes en lerares economie Hilde Knockaert

En in de brochure n.a.v. het Gouden Jubileum van Rijksnormaalschool schreef de toenmalige directeur Roger Descamps:

“De school had, als enige Rijksnormaalschool voor jongens in West-Vlaanderen, haar faam verworven en groeide geleidelijk aan tot ze haar toppunt bereikte in de jaren 1962 (349 lln.) en 1964 (353 lln.). Uit alle hoeken van West-Vlaanderen, zelfs Oost-Vlaanderen en Antwerpen, stroomden kandidaat-onderwijzers toe…Daardoor steeg het aantal interne normalisten aanzienlijk, zodat zelfs nieuwe slaappaviljoenen dienden bijgebouwd te worden…”

29/08/2002…eind vakantie…tafels (en stoelen) verhuizen…Peter Lips, Loes en Joost Coudeville, Bruno Buseyne en Joris Baeckelandt (in 2017 overleden)
Patrick Deceuninck, in 2009 -foto – leraar techniek
2010
2012
in paviljoentje, de klas van Jaak Coudeville: Veronique De Ville, Hans Soete, Christine De Love, Carine Willaert, Tania Deketelaere, Ria Van Wulpen, Greta Diricks (1979) – lln. WB
1982 in pviljoentje, klas Jaak Coudeville met Muriel Vincke, Peter Loos, Wim Verline, Frits Standert en rechtop Annick Vermoortele
in paviljoentje, klas Jaak Coudeville – 1986 : Jaak Coudeville, Anouschka Van Camp, Sandra Lootens, Alain Vandamme, Nadia Van Kersschaever

Ik denk aan enkele leerkrachten die les hebben gegeven in ‘hun’ lokaal in de ‘paviljoentjes’…Raoul Vantomme, Fernand Kesteloot, Dirk Tytgat, Arnold Bekaert, Frits Standaert, Hans Vansteenkiste, Martine Taveirne en Yves Descamps, die er hun les PAV gaven, aan leraren, leraressen muzikale opvoeding…….

Ik denk ook aan de kleuters en de kleuterjuffen van de 3de kleuterklassen die er voor de opening van het nieuwe kleuterpaleis enkele jaren hebben vertoefd.