27/01/ BOND ONZE SCHOLEN: ALGEMENE VERGADERING KIEST VOORZITTER: P. LIPS, PENNINGMEESTER: K. VINCK , HULPSECRETARIS: G. JONCKHEERE- BESPREEKT HET VOORBIJE JAAR, STELT AGENDA VOOR 2020 SAMEN

Dagelijks bestuur

Al sedert 1968 heeft de Algemene Vergadering van de B.O.S plaats op de laatste maandag van januari. Dit jaar ook.

Peter Lips, al 20 jaar voorzitter – ZIE AFZONDERLIJK ARTIKEL –  , zat de vergadering voor en zorgde voor alle nodige informatie.

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur: P. Lips, K. Vinck, B. Buseyne, T. Coasert, M. Maes, Gil Jonckheere, Tanja Gervoyse, Anneke Maerten, Conny Louwage, Olbren Depaepe, Kathy Lagast, Jaak Coudeville, Astrid Van Keer (verontschuldigd: K. Braet, Ann Vanderveen, S. Beckers, M. Hawkins, N. Croes

Evaluatie activiteiten verlopen jaar : o.a. de Algemene Kennisquiz, de barbecue (en Open Campusdag), de fietstocht, organisatie l.o.-leerkrachten, met steun B.O.S., de bowling…

Verslag ontvangsten en uitgaven verlopen jaar door penningmeester Kathleen Vinck, die het accent legde op de sociale financiële tussenkomsten. De B.O.S wil die taak verder uitvoeren en wil het boekenfonds als kerntaak behouden. Ook over de nieuwe fietsstalling – die kost enkele tienduizenden euro’s en wordt door de B.O.S. betaald. Volgens TAC en hulpsecretaris Gil Jonckheere zal die fietsenbergplaats wellicht in september 202 klaar zijn

Statutaire verkiezing voorzitter: Peter Lips, penningmeester: K. Vinck, hulpsecretaris Gil Jonckheere. Ze waren weer kandidaat, er waren geen tegenkandidaten. Ze werden dus opnieuw verkozen

Opstellen begroting 2020

Bespreking activiteiten 2020:  

de nieuwjaarsreceptie 2021, graag samenstelling werkgroep  met leden uit de drie GO!-scholen. Peter Lips zorgt hiervoor  

de Algemene Kennisquiz in de feestzaal, een jubileumeditie (20 jaar), nu al 52 teams – met live band met Olbren Depaepe

over een eventueel aperitiefconcert met Brassband (nog niets beslist)

Breughelavond op 6 maart

op 8 mei voordracht met dia’s over 750 JAAR BLANKENBERGE (door stadsgids Hugo Van Loocke)

Open Campusdag en Barbecue (geen karaoke, wel kinderdisco op 25 april – dansen met MIX-AM (?)

29 juni fietstocht leerkrachten en diner

19 sept. Blankenberge-wandeling met Jaak Coudeville

18 december BOWLING

HET WEEKEND VAN 21 SEPT. 2021 VIERING 100 J. RIJKSNORMAALSCHOOL/KONINKLIJK ATHENEUM/MAERLANT-ATHENEUM met academische avond op 20 sept. op school, met tentoonstelling op 20 en 21 sept. op school, met galafeest (diner en dans) op 21 sept. in Casino. En er verschijnt een publicatie…

EEN GOEDGEVULDE, BELANGRIJKE ALGEMENE VERGADERING