PLECHTIGHEDEN EN FEESTELIJKHEIDEN IN SEPT. 2021 N.A.V. 100 JAAR RNS/MAERLANT-CAMPUS… TER VOORBEREIDING…IN DE SCHOOLKELDER OP ZOEK NAAR DOCUMENTEN EN VOORWERPEN UIT LANG VERVLOGEN TIJDEN

In 1921 werd de STAATSNORMAALSCHOOL (later RIJKSNORMAALSCHOOL/RNS) BLANKENBERGE gesticht. De BOND ONZE SCHOLEN, vriendenkring en oud-leerlingenbond, vindt het gepast dat men in (september) 2021 de oprichting van de illustere RNS herdenkt en viert. De B.O.S. en het Maerlant-atheneum plannen een feestelijke academische zitting, een tentoonstelling en een galabal. Gisteren verkenden dir. J. Balbaert, B.O.S-voorzitter P. …

More

IN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP: BURGERRAAD DOOR LOTING, BURGERPANELS DOOR LOTING…HET MODEL DAVID VAN REYBROUCK. TUSSEN 1989 EN 2009 WAREN MAERLANT-ATH.-LLN OP GWP OP BEZOEK IN PARLEMENT EN BIJ DE MINISTER-PRESIDENT.

We lazen het gisteren in de krant, ook in het enige Duitstalige Belgische dagblad GRENZECHO: dS: “BURGERS KRIJGEN DE MACHT IN DUITSTALIG BELGIË” Grenzecho: GRÜNES LICHT FÜR DIE EINFÜHRUNG EINES STÄNDIGEN BÜRGERDIALOGS IN OSTBERLGIEN. Alle zes fracties in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap keurden het voorstel goed. Vlaams auteur David Van Reybrouck (hij schreef …

More

EINSTEIN-BASISSCHOOL: ZONNEBLOEMEN, NESTKASTJES, NATUURPUNT, LLN. 5DE/6DE LJ., EX-MEESTER DIRK CONTENT, JUF INGE VRIJDAGS, N.C. ZEDENLEER, JUF SARAH KOELMAN 5DE LJ.

Een heerlijk project dat de aandacht trok van de regionale pers…met een gratis natuurwandeling met gids als cadeau. Juf Inge Vrijdags, lerares n.c. zedenleer schrijft ons: Op een wel zeer vroege, prachtige lentedag in februari werden enkele nestkastjes geïnstalleerd en werd vogelvoer opgehangen in onze schooltuin. Vorig jaar hadden de 5de- klassers in de les …

More

TWEE OUD-LLN IN HETZELFDE VRT NWS-JOURNAAL 7:VTM&RTL-WEERMAN DAVID DEHENAUW (1989) OVER DE LENTETEMPERATUUR, MITCH DE GEEST (1999) CEO CITYMESH OP DE TECHBEURS IN BARCELONA OVER 5G

Het was de eerste keer dat we David Dehenauw in het Eén-Journaal 7 zagen, weliswaar niet als weerman, maar als KMI-medewerker. David Dehenauw, links, in de studiezaal 1987 (?) Mitch De Geest, die onlangs al in vele media te zien viel, had het ook deze keer over 5G, nu op de grote TECH-BEURS (GSMA Mobile …

More

DERTIEN ANDERSTALIGEN, CURSISTEN NEDERLANDS IN DE BOLLAARD, LAZEN SAMEN MET LLN. 5DE LJ. BASISSCHOOL ZILVERMEEUW (KLAS S. EASTON)

  Sofie Easton – zij de onderwijzeres in het 5de lj. Zilvermeeuw-basisschool – schrijft me: Deze voormiddag (25/02) zijn 13 anderstalige cursisten van de Nederlandse les (niveau 4) uit de Bollaard, bij ons op school geweest. Ze lazen samen een tekst. Achteraf praatten ze samen over allerhande dingen: hun land van herkomst, hun taal,… Zowel …

More

6 MEI: GWP 2DE GR. 97 LLN., 11 BEGELEIDERS, WADDENZEE, IJSSELMEER, PLATBODEMSCHEPEN, KOMBUIS, FIERLJEPPEN: PETER LIPS GAF VANDAAG UITLEG OVER DIT ALLES…OOK OVER DE SAMENSTELLING VAN KAJUIT EN SCHUIT

Heel praktische zaken deelde leraar Engels Peter Lips aan de in het schoolrestaurant verzamelde leerlingen mee, heel leuke ook, over wat GWP (geïntegreerde werkperiode) betekent, welk soort werk er gepresteerd dient te worden, vooral op het schip, ook aan wal, op zee, op het eiland Texel, over het Fries en de Friezen, van wie velen …

More

‘LEZEN ALS EEN TREIN’ (dS der Letteren 22/02) OVER TREINVERHALEN…OVER ‘DE TREIN DER TRAAGHEID’, DOET DENKEN AAN SPOREN NAAR BERLIJN

In DE STANDAARD DER LETTEREN schrijft Kathy Mathys: “Doe de planeet een plezier, beste lezer, en ga deze zomer met de trein op reis. In deze verhalen vindt u inspiratie. Ze somt tien verhalen op en citeert uit nog enkele andere…”Treinen denderen al sinds de negentiende eeuw door het Europese landschap en ze denderen al …

More

IMPACT-SCHOLENBEURS GO 4 TALENT KINEPOLIS BRUGGE (23/02): OP TAL VAN STANDS WAREN OOK (OUD-)PERSONEELSLEDEN EN OUD-LLN. VAN HET MAERLANT ACTIEF

IMPACT-scholengroep  toonde allerlei aspecten van het onderwijsaanbod. Bij tal van stands (sport, steam, talentenwerf, verzorging…)  vonden we ook personeelsleden van de Maerlant-scholen. Op vele plekken konden we ook leerlingen aantreffen, hun ouders, grootouders; we zagen ook  oud-leerlingen . We ontmoetten enkele oud-leerlingen die nu lesgeven in het GO!, we zagen ook personeelsleden die een band …

More

IMPACT-SCHOLENBEURS GO 4 TALENT KINEPOLIS BRUGGE: OP STANDS VAN EN MET HET MAERLANT-ATHENEUM

IMPACT-scholengroep  toonde allerlei aspecten van het onderwijsaanbod. Bij tal van stands (sport, steam, talentenwerf, verzorging…)  vonden we ook personeelsleden van de Maerlant-scholen. Op vele plekken konden we ook leerlingen aantreffen, hun ouders, grootouders; we zagen ook  oud-leerlingen . Van tien tot vijf bleef  in de rij van secundaire scholen van Scholengroep 25 de stand van …

More

MASSIMILIANO DE KLERCK (5BI) EN YARA VERLEY (6LWI) WINNEN REGIONALE DEBATWEDSTRIJD HUMANISTISCHE JONGEREN

Later vandaag meer informatie over de prestatie van beide leerlingen De debatwedstrijd is een gratis debatcompetitie waarin jongeren 3de gr. sec. onderwijs  het in duo verbaal tegen elkaar opnemen rond actuele thema’s. Lerares Manu Borghans (n.c. zedenleer) begeleidde de leerlingen En dit is het interessante, levendige verslag van YARA VERLEY:  De debatwedstrijd van HUJO Het …

More

CARNAVAL HEEFT MET VASTEN TE MAKEN…WEGNEMEN VAN HET VLEES…OP HET CARNAVALSFEEST IN DE ZILVERMEEUW WAS ALLEEN SPRAKE VAN BOUDE UITBUNDIGHEID …

Pas op het eind van de 16de eeuw ontstond het woord CARNAVAL in het Nederlands. Het kwam toen uit het Frans, dat het uit het Latijn had gehaald…iets van CARNEM LEVARE = het vlees wegnemen. ‘Carnaval’ kent oorspronkelijk het synoniem ‘vastenavond’, de nacht voor het vasten. In VASTEN ontdekt men VAST…vasthouden aan de strikte regels …

More

OP DE IMPACT-SCHOLENBEURS EN OP https://www.facebook.com/maerlantatheneum/: EEN REPORTAGE VAN DE PBD-GO! OVER CLIL IN HET MAERLANT-ATHENEUM: IN DE HOOFDROLLEN DIR. J. BALBAERT, LERAAR T. DANEELS, LLN. 2DE JAAR.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands. Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits. In de eerste en tweede graad van het Maerlant  worden geschiedenis in het Frans en aardrijkskunde in het Frans gegeven. Volgend …

More

22/02/2019: STUDIE-EN BEROEPENMARKT MAERLANT-ATHENEUM…MET EN DOOR OUD-LLN. EN VOOR LEERLINGEN 6DES EN 5DES

De derde  studie- en beroepenmarkt van het Maerlant-atheneum was een behoorlijk succes. Tal van (nog studerende) oud-leerlingen kwamen aan de laatste- en voorlaatstejaars (en hun ouders) toelichting geven over hun studies.  Op vraag van de zesdes van dit schooljaar werd een lijst samengesteld van studies en beroepen waarvoor interesse was. De leerkrachten Kira Museeuw en …

More