HET MUSEUM AAN DE IJZER…OVER JOE ENGLISH, DE KELTISCHE KRUISEN EN HET UITZICHT (OP DE CRYPTE) VANOP DE IJZERTOREN

Bij het bezoek aan de Ijzertoren hoort ook een woord over WO1 en de Vlaamse Beweging…   Frans en Edward van Raemdonck – 20 en 22 waren ze in 1917, toen ze niet ver van elkaar aan het front stierven, niet in elkaars armen, zoals Brugse schilder Joe English het, verheerlijkend, op een tekening voorstelde, die later op een brandglasraam werd voorgesteld.  Oscar Dambre, de vader van Joost Dambre, Jaak Coudevilles leraar Nederlands in het Brugse KA (1958-1961) had op 30 april 1917 in ONS VADERLAND , het officieuze orgaan van de Vlaamse Frontbeweging geschreven dat ze “in malkanders armen” waren gestorven. Volgens getuigenis van de patrouilleleider die de lijken meer dan twee weken later vond, lag Frans in de armen van de Waal Amé Fievez en lag Edward enkele passen verder.

Een Keltisch kruis is een Latijns kruis met een cirkel op de kruising van paal en balk…een samenvoeging van een christelijk kruis en een heidens zonnewiel. De Keltische kruisen hier, ter ere van aan de Ijzer gesneuvelde Vlaamse soldaten. De grafzerken werden ontworpen door Joe English (van Ierse afkomst)