VANDAAG IS OP HET BLANKENBERGSE STADHUIS DE KINDERGEMEENTERAAD SAMENGESTELD, IS HET SCHEPENCOLLGE VERKOZEN, ZIJN BEIDE AAN DE PERS VOORGESTELD

12/10/2018: Om kwart over zes was de vergadering van de kindergemeenteraad afgelopen en was het schepencollege verkozen, met een burgemeester en zeven schepenen. Camille Wieland is kinderburgemeester. De schepenen zijn Lisa-Marie Proot, Johannes Balbaert (zilvermeeuw, Groenstraat), Wiebe De Vos, Bo De Baets, Quinten Lagae (d’Oefenschool), Thomas Bosschaerts, Iris Licha.

De op de raad besproken thema’s waren : de speelpleinen toegankelijk maken voor elk kind, ook als het kind is met beperkingen – dierenwelzijn.

Bij de plechtigheid waren burgemeester Ivan De Clerck en de schepenen Daphné Dumery, Björn Prasse, Katrien Van Ryssel en Patrick De Klerck aanwezig.


Op de vergadering waren Laurens De Clercq (oud-ll. 2018) en twee leerlingen van het Maerlant-ath. Mike Konings en Jason Schoutteet, leden Jeugdraad, aanwezig