OUD-LLE (2014) EVA DE WYNGAERT – NU 3DE BACHELOR LAGER OND.. – DOET IN HET 1STEJ. VAN HET MAERLANT ONDERZOEK NAAR PROBLEMEN BIJ OVERGANG 6DE LJ.-1STE MIDDELBAAR

Oud-leerlinge Eva De Wyngaert zit in het 3de jaar Bachelor Lager Onderwijs aan de Vives-hogeschool. In het   3de jaar van deze opleiding wordt ruim aandacht geschonken aan de specifieke problematiek van de overgang tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

In het kader van deze lessen kreeg zij de opdracht gedurende 1 dag de lessen te observeren in het secundair onderwijs. De observatiedag had plaats in het 1ste lj. van het Maerlant-atheneum op vrijdag 29 september 2017.

 

Vak Leerkracht Klas Locatie
1. Latijn Mevr. Gilté Klas 1A + 1E + 1B Lokaal 301
2. Techniek Mevr. Lagast Klas 1A + 1E + 1B Vlaamsestraat
3. Frans Mevr. Mokran Klas 1A Lokaal 403
4. Nederlands Mevr. Deserranno Klas 1E Lokaal 404
5. Nederlands Mevr. Deserranno Klas 1L Lokaal 404
6. Wiskunde Mevr. Scarbel Klas 1B Lokaal 304
7. Natuurwetenschappen Dhr. Daneels Klas 1L Lokaal 303