DIPLOMA-UITREIKING AAN LEERLINGEN 6DE LJ.. ZILVERMEEUW…MET APPLAUS VOOR HEN EN HUN JUFFEN EN NA AARDIGE BESCHOUWINGEN, HERINNERINGEN DOOR LLN. (OOK IN HET FRANS EN ENGELS) EN LEERKRACHTEN: DEEL 2 MET OUDERS, GROOTOUDERS, FAMILIE

Een gelukkig moment was het voor de leerlingen, de directrice, de leerkrachten, de ouders: diploma-uitreiking na het 6de leerjaar.

Dit was het programma:

1.    INTREDE VAN DE ZESDEKLASSERS

2.  WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

3.  WOORDJE VAN DE VOORZITTER GO8 BLANKENBERGE

4.  TERUGBLIK DOOR DE LEERLINGEN – een beschrijving van hun juffen in een modeshow in het Engels en het Frans

5.   én TERUGBLIK DOOR DE JUFFEN

6.   SLOTLIED