DIPLOMA-UITREIKING AAN LEERLINGEN 6DE LJ.. D’OEFENSCHOOL…MET APPLAUS VOOR HEN EN HUN JUFFEN EN MEESTERS EN NA AARDIGE BESCHOUWINGEN, HERINNERINGEN DOOR LLN. (OOK IN HET FRANS EN ENGELS) EN LEERKRACHTEN

Een gelukkig moment was het voor de leerlingen, de directrice, de leerkrachten, de ouders: diploma-uitreiking na het 6de leerjaar.

Van GO!-B voorzitter David Dehenauw kregen ze allen het diploma.

Maar eerste hadden hun meesters en juffen van alle voorbije jaren om beurt  herinneringen opgehaald aan de talenten van de ‘gediplomeerden’. De leerlingen zelf hadden in filmpjes over hun rijke belevenissen verteld. Juf Lynn Dussoir en juf Fabienne Viaene blikten in een mooie speech terug op het voorbije jaar. ALLEN wenste ze de twaalfjarigen veel succes in het eerste middelbaar.

Veel ouders en grootouders waren er, ook heel wat leerkrachten van het Maerlant-atheneum, ook de beide directeurs Jürgen Balbaert en Shirley Adam (moeder van Thymen Willem, leerling van het feestvierende  6de lj.) en de vorige directrice Erna De Roeck