23/12/2016: MAERL.-ATHENEUM: UITREIKING RAPPORT (OOIT HEETTE DIT BULLETIN) MET EXAMENRESULTATEN

Veel ouders op deze  ouderavond, net voor de kerstvakantie. Hier en daar zagen we rijen wachtende ouders. Ouderavonden zijn geschikte momenten voor ouders om er met leerkrachten over de prestaties en resultaten van de leerlingen overleg te plegen.

Zestig jaar geleden, toen ik in de 5de Latijnse van het Koninklijk Atheneum Brugge zat, heette die cijferlijst (toen nog zonder commentaar bij de cijfers) BULLETIN. De 15de herziene editie van Van Dale noemt dit woord ‘verouderd’

2016-12-243

BULLETIN is duidelijk een verkleinwoord…van BULLE (Frans), dat STEMPEL betekent en dat zeker verband houdt met het Nederlandse woordje BUL = open pauselijke brief. BUL is wel verwant met BILL (Engels)

BULLETIN is duidelijk een verkleinwoord…van BULLE (Frans), dat STEMPEL betekent en dat zeker verband houdt met het Nederlandse woordje BUL = open pauselijke brief. BUL is wel verwant met BILL (Engels)