LERARES PAV, A. VAN KEER, DIR. MAERL.-ATH, J. BALBAERT EN HUN ZOON JOHANNES IN HET JOURNAAL VAN 19U IN EN OVER VILLA ROZEROOD

LERARES PAV, A. VAN KEER, DIR. MAERL.-ATH, J. BALBAERT EN HUN ZOON JOHANNES IN HET JOURNAAL VAN 19U IN EN OVER VILLA ROZEROOD

VILLA ROZEROOD in De Panne creëert als respijthuis een omgeving waar niet alleen het zieke kind een gepaste zorgondersteuning  krijgt, maar waar zowel het zorgkind als de ouders, broers en zussen daarenboven de dagdagelijkse zorgen eindelijk eens achter zich kunnen laten.  Diverse verblijfsformules zijn mogelijk in functie van de vraag en noden van het betrokken gezin. Johannes Balbaert  verbleef er al enkele keren met zijn ouders. In dec. 2009 was hij het slachtoffer van een verkeersongeval. We schreven toen in de Maerlantkrant: Het had plaats in de Ardennen (Malmedy) op dinsdag 22 december. Astrid Van Keer en vooral hun zoontje Johannes liggen zwaar gewond in het UZGent. Zij, lerares PAV, zal een hele poos afwezig zijn op school, Jürgen Balbaert, leraar geschiedenis en waarnemend directeur, neemt over een tiental dagen de leiding van de school weer op zich. Wij wensen hem onzeglijk veel sterkte, Astrid Van Keer ook en een zo snel mogelijke terugkeer en Johannes de aller-allerbest-mogelijke genezing.

Zij moeder Astrid Van Keer  prijst in het Journaal van vandaag  de werking van VILLA ROZEROOD.

In het  proclamatieverslag juni  2014 lezen we over VILLA ROZEROOD: Caro Meyers en Lien Mylle waren de vertegenwoordigers van de leerlingenraad die de rol hiervan beklemtoonden, de activiteiten opnoemden, de vijverinitiatieven vooral, en die de cheque van 2000 euro (opbrengst van brunch en fuiven) overhandigden aan VILLA ROZENROOD uit De Panne.