TAALFILOSOFIETJE: DE GENITIEF IS NOG NIET TER ZIELE: VAN ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN, ALLERKINDEREN EN ALLERHARTEN

De vier hierboven genoemde woorden bevatten een genitief (meervoud). We denken soms dat naamvallen uit onze taal zijn verdwenen en dat ze nog wel in het Latijn en het Duits (en tal van andere talen) voorkomen, Dit is geenszins zo. GEENSZINS is bijvoorbeeld al een woord met twee genitieven.

ALLERHEILIGEN is een katholiek feest, waarbij men alle heiligen herdenkt, in het bijzonder die voor wie er geen kalenderdag meer beschikbaar was, maar die toch een plaats naast  God in de hemel hebben. ALLERZIELEN is het feest voor alle overledenen, in het bijzonder diegenen die in het vagevuur wachten op een plaatsje in de hemel. ALLERKINDEREN is een ouder woord voor Onnozele-Kinderen (het feest op 28 dec. n.a.v. de kindermoord in Bethlehem: onnozele= onschuldige jongetjes werden op bevel van koning Herodes gedood, omdat hij Jezus wou doden, die ‘koning’ der – weer een genitief – Joden zou worden. ALLERHARTEN staat niet in het woordenboek, maar zou een synoniem kunnen zijn van Valentijnsdag.