NIEUWE LEERKRACHTEN IN HET MAERLANT-ATHENEUM. WE STELLEN VANDAAG SARAH HUYGENS , DELPHINE VANHOOREN EN STIJN VAN HOORNICK VOOR.

SARAH HUYGENS is lerares wiskunde in 1ste, 2de en 3de j., wetenschappelijk werk in het 1ste j., natuurwetenschappen in het 1ste j.

Ze is bachelor wiskunde-economie (Vives Hogeschool)

DELPHINE VANHOOREN  geeft 12u zeesport en lich. opv. In 2007 werd ze regentes lich. opv. in HOWEST

STIJN VAN HOORNICK is master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (UGent 2012) Hij is oud-leerling van het Maerlant Atheneum 2007). Hij behaalde  Ik heb een Manaba (Master of Science in de bedrijfseconomie)  in 2014. Hij onderwijst nu  economie  (in 2014 gaf hij lich. opv. in het Maerlant-Ath.