MAERLANT-ATH.: 1STE, 2DE, 3DE GR.: BEGROETING, VERKENNING

Leerkrachten begroetten de leerlingen, de directeurs deden dit ook, ook de voorzitter van Gemeenschapsonderwijs Blankenberge, D. Dehenauw deed dat. De leerlingen leerden over de regeltjes op school, over de diverse lokalen, laboratoria, sportzalen. En er was een flinke dosis opgetogenheid om elkaar weer te zien, bij leerkrachten en leerlingen