DECEMBEREXAMENS STARTEN WELDRA: IN HET MAERL-ATH. OP DONDERDAG 3 DECEMBER.

De EXAMINATOR EXAMINEERT DE EXAMINANDA/EXAMINANDUS…Hij of zij onderzoekt haar of zijn kennis en vaardigheden.

Op de foto’s zien we telkens een leerling van toen (2001), die nu leraar is in het Maerlant-Atheneum…