EIND JULI 2015: ZOVELE PERSONEELSLEDEN EN LEERLINGEN ZIJN ERGENS TER WERELD DE MOOISTE PLEK AAN HET ONTDEKKEN – ANNO 1844: SCHRIJFSTER LUISE VON PLOENNIES ONTDEKT DE SCHOONHEID VAN BLANKENBERGE

Aan iedereen die de schoonheid van de zee wil ontdekken, zou ik aanraden naar Blankenberge te gaan …

Als badplaats is Blankenberge op veel punten beter dan Oostende. Terwijl  men in Oostende de onmetelijkheid van de zee moet zoeken, moet men in Blankenberge maar dertig treden opstijgen, om van dat allermooiste zicht te genieten. Ik zou daarom iedereen, die voor het eerst de zee wil zien, aanraden naar Blankenberge te gaan, waar de grootsheid van het element overweldigend op de bezoeker moet inwerken …

Sinds de koning van Pruisen voor een dejeuner in Oostende vijfduizend frank betaalde en de afzetterij daar überhaupt aanzienlijk toenam, week menige badgast uit naar het stille vissersdorp…

Ik was in Blankenberge te gelukkig om niet een dankbare lofzang te zingen: urenlang zaten we p het mooie strand terwijl de vloed opkwam en schelpen en zeewier voor onze voeten spoelden. In elke stemming heb ik de zee beluisterd

Zij schreef echter ook  over een redder, die door vissersvrouwen en badgasten aangespoord werd om een drenkeling te helpen en in de duinen bleef liggen, dat hij de volgende dag aan de burgemeester zei “Mijnheer, ik ben alleen aangesteld  ter redding van Vlamingen, die daar was een vreemde”