STAVELOT EN EEN MEROVINGISCHE SARCOFAAG NU IN HET NIEUWS – STAVELOT EN 10 GWP’S ZESDES, TUSSEN 1989 EN 2007

Gisteren in het nieuws: In het midden van het oudste religieuze gebouw van de abdij van Stavelot (7e eeuw) hebben onderzoekers een monolithische sarcofaag uit het Merovingische tijdperk ontdekt. In de sarcofaag bevonden zich nog een paar menselijke botten van een belangrijke figuur.”

Die abdij was vele jaren lang een onderzoeksthema tijdens de GWP STAVELOT VOOR DE ZESDES. Het nuttigen van jambonneau (hammetje) in dat stadje aan de Amblève (Amel) betekende voor de begeleidende leerkrachten van de gwp’s Stavelot en Malmedy (5des) de echte start van de tweejaarlijkse geïntegreerde periode.

De Merovingers waren een geslacht van Frankische koningen dat van de 5e tot halfweg de 8e eeuw over een gebied regeerde verspreid over delen van het hedendaagse Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De bekendste telg uit deze dynastie is Clovis. Hij slaagde er als eerste in alle Frankische stammen onder één heerser te verenigen. 49a - kopie

Ik herinner me nog de schoolplaat met de voorstelling van de doop en bekering van Clovis in de lagere schoolklas in de Gemeenteschool van Jabbeke.