30/05: OUD-LEERLINGE (1998) FABIENNE HAOT, DOCTOR IN DE WISKUNDE, ONTMOETEN IN DE SINT-ROCHUSKERK

En er fluisterend over die liefde voor en kunde in wiskunde praten, over dictees en een mondeling examen voor Nederlands.
F. Haot doctoreerde, ik vermoed over MOUFANG SETS, werd assistente aan de UGent en is nu hoofd Assets & Liabilities bij Europabank.

Ruth Moufang was een Duitse wiskundige (1905-1977). In 1946 werd ze de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de universiteit van Frankfurt. Ze verrichtte baanbrekend werk op het vlak van niet-associatieve algebraïsche structuren.