WERELDRECORD LANGSTE LOOMBAND, GEMAAKT DOOR 350 LLN VAN D’OEFENSCHOOL: 5809 METER, GELDIG VERKLAARD DOOR NOTARIS SABBE. 350 KUNSTWERKJES ZULLEN ZE ERVAN MAKEN EN VERKOPEN T.V.V. SINT-VINCENTIUSVERENIGING. HIER OOK DE TEKST VAN DE PERSCONFERENTIE DOOR DE LLN.RAAD

Notaris Sabbe controleerde, mat, rekende en verklaarde geldig. De leerlingen van de leerlingenraad hielden de persconferentie: alle elf namen ze hun deel van de persverklaring voor zich en ze deden dat met overtuiging en met luister.

Cultuurschepen Philip Konings, Algemeen Directeur Scholengroep 25 Wim Van Kerckvoorde, de directeurs van de Maerlant-Campusscholen en veel ouders en kinderen woonden de happening bij.

DE PERSCONFERENTIE

Welkom op onze school. Ik stel graag aan u voor – onze leerlingenraad.

 • Wij vergaderen ongeveer één keer per maand.
 • Ideeën van al de kinderen worden besproken.
 • Daar ontstond het idee om met zijn allen een record te verbreken.
 • De ouders van de ouderraad vonden dit ook wel een leuk idee en een papa had een voorstel met loombandjes. Onmiddellijk zagen wij het zitten. Veel ouders hebben geholpen.
 • Loomen vinden we allemaal tof …
 • We startten na de krokusvakantie met het verzamelen van loombandjes…Heel Blankenberge werd geplunderd.
 • En dan zijn we begonnen ! Van de kleutertjes van juf Cindy tot en met de leerlingen van het zesde
 • We loomden en loomden en loomden….
 • En we hebben gemeten en nog eens gemeten …we startten met een kleine wedstrijd binnen de school ….welke klas loomde het meest aantal meters ????
 • Wat leerden we ….
 • We werden zeer handig , we oefenden onze fijne motoriek.
 • We werkten fijn samen , want samen kunnen we de langste loomband maken.
 • Samen betekent groot, klein , jongen, meisje , elke nationaliteit, elke geloofsovertuiging….samen : iedereen
 • We leerden meten …we hebben nog nooit zoveel gemeten.
 • Onze gang beneden is 90 m ,
 • De omtrek van dit vierkant is 100 m , elke zijde is 25 m
 • En meten doe je nauwkeurig, je legt het begin gelijk met de 0 op je meter…
 • En we leerden als we samen een doel willen bereiken en we houden vol, dat we er dan wel komen.
 • En we leerden dat we een hele fijne tijd hadden met het loomen
 • Wat is nu het belangrijkste ? Wat we de hele maand maart leerden ? of het resultaat ?
 • Het is allebei even belangrijk .
 • En nu hebben we 5908.m loomband zegt de notaris, ja we breken het record…we hopen dat ze ons zullen opnemen in het Guiness book …
 • Bedankt mijnheer de notaris dat jij dat hier voor ons komt controleren.
 • En wat nu met die lange loomband ?
 • We zouden niet van d’Oefenschool zijn als we daar niet weer een idee rond hadden.
 • We gaan nu met loombandjes knutselen…we maken allemaal ons eigen “kunstselloomwerk” …we zijn met 350
 • We zijn met 350, dus 350 kunstwerkjes.
 • En we verkopen ze op 20 juni op ons tuinfeest….
 • En het geld dat we krijgen geven we aan een project.
 • Een project ???
 • Aan Sint Vincentius : een pluralistische vrijwilligersvereniging die concrete hulp biedt aan mensen en kinderen in nood in Blankenberge.

Wat doet de verenging?

zij verdelen voedselpaketten,

Zij bieden kledij aan tegen kleine prijsjes

Zij begeleiden kinderen bij huiswerk in een huiselijke sfeer

Zij luisteren naar mensen

Zij proberen de contacten tussen mensen te bevorderen.

 • Wij zijn blij met Sint Vincentius in Blankenberge

En daarom maakt onze loomband ons nog meer blij.

 • Wij hebben heel graag geloomd om mensen te helpen.