JOUER LE FRANÇAIS, C’EST GAGNER: 19 LEERLINGEN UIT ALLE JAREN NEMEN DEEL AAN DE SCHOOLRONDE VAN OLYFRAN…ZWOEGEN OP DE OPDRACHTEN, GENIETEN VAN BAGUETTE, CROISSANT, FROMAGE, PERRIER, HUN VOORGESCHOTELD DOOR DE LEERKRACHTEN FRANS

Voor een Vlaming blijft de kennis van het Frans essentieel. Immers Vlaanderen leeft meer dan ooit van zijn export en heeft bovendien talloze historische en economische banden met Wallonië en Frankrijk. Van aan de Belgische taalgrens tot diep in Afrika ligt een immens gebied met meer dan 200 miljoen Franstaligen. Voor een Vlaming blijft het Frans in België de onmisbare sleutel voor een goede betrekking.

De leraar en leraressen Frans Tom Cosaert, Florence De Lille en Wendy Bossu motiveerden 21 leerlingen om deel te nemen aan OLYFRAN . Twee waren ziek di

e middag van de eerste ronde.