30/09/2014 : LLN. 6 HUMANE WETENSCHAPPEN (EVA BARBIAUX EN JOPPE DEHANDSCHUTTER) GEVEN LES OVER FAIR TRADE AAN LLN 1STE JAAR MAERLANT-MIDDENSCHOOL

Ze deden (en doen) dit tijdens een gemeenschappelijke les n.c-zedenleer – godsdienst van de leraressen Patty Puystjens en Machteld Vanhalme

 Fair trade is eerlijke handel tussen rijke landen en landen uit het Zuiden. Het

doel van fair trade is het realiseren van rechtvaardigheid in de internationale

handel. Wanneer je een fairtradeproduct koopt, kun je er zeker van zijn dat

de producenten een eerlijk loon hebben gekregen en dat ze op tijd betaald

zijn. Maar fair trade is meer dan een eerlijk loon. Naast hun loon krijgen

producenten nog een gezamenlijke fairtradepremie. Deze premie dient

voor de sociale en economische ontwikkeling van de