TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE : INTERVIEWS MET LEERKRACHTEN … DE POLSSLAG VAN EEN LERAAR … EEN INTERVIEW MET LERARES NEDERLANDS TANJA GERVOYSE – DEEL 1

Tanja Gervoyse – Deel 1

Geboortedatum , -plaats
30-09-1982, Blankenberge

Woonplaats
Blankenberge

Lagere school, welke, waar?
D’Oefenschool Blankenberge

Middelbare school, welke, waar?
Maerlant Atheneum Blankenberge


Tanja Gervoyse, derde van links, met klasgenoten

Hogeschool, welke, waar?
Rijksuniversiteit Gent

Afgestudeerd in welke school … als … in welk jaar?
afgestudeerd aan MAB in 2000, richting Latijn-wiskunde
afgestudeerd aan RUG in 2004, richting Germaanse Talen: Engels-Nederlands

Wat was op school je lievelingsvak?
taalvakken

Welk vak geef je nu (het liefst)?
Nederlands

Welke hobby’s?
carnaval

Wat vind je van het Maerlant Atheneum? Hoe kwam je er terecht?
woonde het dichtst bij deze school

Welke buiten- of naschoolse activiteiten apprecieer je? Aan welke doe je (graag) mee?
sportactiviteiten


Tanja Gervoyse onderaan rechts