27/02 : MOVE TEGEN PESTEN IN D’OEFENSCHOOL MET ANTI-PESTTAFERELEN, DOOR LERARESSEN GEACTEERD.

Ja, er was een geestdriftige anti-pest-move door alle kinderen van de lagere school, maar om de actie meer draagkracht te verlenen voerden Silke Vantournhout, Joke Billiet, Veerle Vermoere en Kelly Adam stukjes toneel op. Het leerlingenpubliek kon hun vertolking appreciëren