26/02 : OLYFRAN VLAANDEREN : DE OLYMPIADE FRANS… OOK IN HET MAERL. ATH. : 17 LLN. NAMEN DEEL

Onmiddellijk na de les begon het Franse feest… met een heerlijke kaasschotel! De leerkrachten Frans, Tom Cosaert en Florence De Lille serveerden die (met ondersteuning van Bond Onze Scholen). En dan volgde  de echte proef, de ware olympiade Frans met 9 leerlingen uit de 2de en 8 uit de 3de graad. Alle leerlingen uit de richting Moderne Talen participeerden.