TAALFILOSOFIETJE: HUWEN, HOUWEN, HIJEN = BESLAPEN

Neen HUWEN (= trouwen) heeft niets met dat andere HOUWEN= houden of dat nog andere HOUWEN= hakken te maken. In het Middelnederlands Handwoordenboek lees ik dat HUWEN ook HUWELIKEN  is en HIËN, wat ‘vleeschelijke gemeenschap oefenen’, ‘paren’ betekent. In een tekstje van 1400 staat: Doe sprac hi ten jonghelinc: hoeveel isser daer ghevrijt? Here, ic …

More

EEN VERNUFTIG TAALFILOSOFIETJE: VERNUFTELING, EEN PURISME VOOR INGENIEUR

Jarenlang heb ik gedacht dat ‘VERNUFTELING’ Guido Gezelles creatie was. Vernuftig betekent ingenieus en dus kon vernufteling synoniem zijn voor ingenieur! Het woord ‘vernufteling’ wordt ook wel eens aan de Bruggeling Simon Stevin  (die naar de Noordelijke Nederlanden emigreerde) toegeschreven. Hij was erop uit om vreemd woordmateriaal door Nederlands te vervangen (WISKUNDE i.p.v. MATEHEMATICA is …

More

RECEPT EN RECEPTIE…EEN TAALFILOSOFIETJE N.A.V. DE NIEUWJAARSRECEPTIE MET HAPJES, WAARVAN DE INGEWIJDEN HET RECEPT KENNEN…

Beide woorden – RECEPT en RECEPTIE zijn van Latijnse oorsprong, maar bestaan al heel lang in het Nederlands. RECIPERE, dat Latijnse werkwoord, betekent o.a. (in zich) opnemen EN ontvangen. Bij de eerste betekenis ziet men wel het verband met RECEPT en vooral dan met de opgenomen ingrediënten; bij de tweede betekenis is het verband wel …

More

WEEK VAN DE SMAAK (12/11 tot 22/11) VERGETEN? DIE LERARESSEN DIE BIJ ZOVELE LEERLINGEN DE SMAAK ONTWIKKELDEN ZULLEN WE NIET VERGETEN – WE TWISTEN ER NIET OVER, HOEWEL ‘DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM’

Vooral nadat de beroepsrichting VOEDING-VERKOOP in de jaren tachtig naar het atheneum kwam, leerden leerlingen en leerkrachten (af en toe) de smaak van tal van door hen bereide of door leerlingen te bereiden gerechten kennen en appreciëren. José Beckers, Annie Twiesselmann, Eveline Dobbelaere, Sabine Vervaele, Kathy Lagast, Marita Bloemen zorgden of/en zorgen al jaren voor …

More

EEN NIEUW BOEK OVER HET NEDERLANDS IN VLAANDEREN: TYPISCH VLAAMS (LUDO PERMENTIER – B – RIK SCHUTZ – NL ) VAN 4000 WOORDEN EN UITDRUKKINGEN LEERT MEN HOE VLAAMS ZE ZIJN. VEERTIG BLZ. INTERESSANTE INLEIDENDE ARTIKELEN. MEER DAN 500 BLZ. WOORDENBOEK. PRIJS 35 EURO.

Met veel belangstelling heb ik de inleidende teksten gelezen met motivatie van de beide auteurs: Nederlands lexicograaf Rik Schutz en Vlaams germanist, neerlandicus, journalist Ludo Permentier. Heel overzichtelijk, zeer lezenswaard is het historische overzicht van het Belgisch-Nederlands. Duidelijk worden de termen ALGEMEEN NEDERLANDS of STANDAARDNEDERLANDS EN ALGEMEEN BELGISCH-NEDERLANDS uitgelegd. Heel veel woorden die ik als …

More

10 DEC. : ZEVENDE EXAMENDAG: Nederlands, p.a.v., elektriciteit, en veel chemie. EEN TAALFILOSOFIETJE OVER CHEMIE

Wij kunnen i.p.v ‘chemie’ ook ‘scheikunde’ gebruiken als we het over het schoolvak en het examen hebben. Als het gaat over die specifieke reactie tussen mensen, over die aantrekkingskracht tussen elkaar kan men die echter alleen met ‘chemie’ aanwijzen. Dan is ‘chemie’ al een beetje synoniem van ‘alchemie’, die wetenschap die er eigenlijk geen is, …

More

TAALFILOSOFIETJE : KWEKELING, SCHOOLMEESTER, ONDERWIJZER (TUSSEN 1921 EN 1987 WERDEN IN DE NORMAALSCHOOL VAN BLANKENBERGE, DUMONS SCHOOLGEBOUW, HONDERDEN ONDERWIJZERS GEVORMD)

In de 19de eeuw was een KWEKELING iemand die in Nederland in een lagere school zo vanaf zijn 14de  lessen bijwoonde met het doel er later, na examens te hebben afgelegd,  schoolmeester te worden. In België werd iemand als Hendrik Conscience op die manier hulponderwijzer.  In latere tijden volgde zo’n kandidaat in Nederland  lessen aan …

More

TAALFILOSOFIETJE : PENNINGMEESTER : ZO’N HEERLIJK OUD WOORD DAT DE TIJD DOORSTAAT. DE PENNINGMEESTER ZORGT OOK VOOR DE MUNTEN, DE MONNAIE, DE MONEY. DIE ZITTEN IN JE PORTEMONNEE

Kathleen Vinck, secretariaatsmedewerkster, vervangt Frank Verheecke, leraar n.c.- zedenleer, als penningmeester van de B.O.S. Het woord bestaat al van in de 16de eeuw. Het woord penning al veel eerder, van in de Karolingische tijd en het komt voor in alle West-Germaanse talen (Pfennig, penny). Maar waar komt munt vandaan? Al heel lang is het woord …

More