FEESTELIJKE RAPPORTUITREIKING LLN. 2DE J. 1STE GR. MAERLANT-ATHENEUM DE HAAN. PETER LIPS EN KATRIEN MASSON OVERHANDIGDEN DE RAPPORTEN

  Lerares Sabine Vervaele – zij maakte de foto’s (waarvoor dank –  schrijft me: Leraar Engels Peter Lips reikte de rapporten uit met een grappige insteek. De leerkrachten werden met een gedichtje door de leerlingen gemaakt, geprezen en bedankt. Dit werd bezegeld met een mooie witte roos. De leerlingen kregen nog een extra namelijk een …

More

ZES JUNI, 14UUR, TWINS BREDENE: VOOR DE VIERDE KEER ZEESPORTWEDSTRIJD MAERLANT-ATHENEUM BLANKENBERGE-DE HAAN…VOOR LLN. LAGERE SCHOOL…! IN WAS EVI VAN ACKER ERBIJ

Voor de 4de keer kunnen de leerlingen van de lagere scholen in de buurt van Bredene, Oostende, De Haan en Blankenberge deelnemen aan een open zeesportwedstrijd. De winnaar/winnares kan zijn of haar klas trakteren op een middag Zeesporten in Twins. Eerst is er initiatie daarna start de wedstrijd waarvoor geen voorkennis is vereist. 6 JUNI …

More

05/03: OP DE INFOAVOND VAN MAERL.-ATH DE HAAN BELICHTTE DIRECTRICE S. ADAM DE VOORDELEN VAN DE ‘TIENERSCHOOL’ EN KONDIGDE DE OPRICHTING VAN 1B AAN

>Directrice 1ste Shirley Adam had het op de infoavond De Haan over de TIENERSCHOOL (= intense samenwerking tussen 5de en 6de jaar lager onderwijs, Einstein-basisschool en 1ste graad Maerlant-atheneum).  >1 B wordt opgericht, sommige vakken zullen samen gegeven worden met 1A vb.: LO, PO, MO, Techniek… De optievakken zullen in modules gegeven worden.  Heel wat …

More

06/02: OPWARMENDE OCHTENDGYM, WARMEVOORMIDDAGCACAO én VERKIEZING MISS EN MISTER DIKKE TRUIENDAG IN EINSTEIN-BASISSCHOOL DE HAAN

De DIKKETRUIENDAG in de Einstein-basisschool  was dit jaar een groot succes. Leerkrachten en leerlingen startten de dag met opwarmende ochtendgymnastiek. In de voormiddagspeeltijd werden de leerlingen getrakteerd op een kop warme chocolademelk. Hierna werden  een miss en mister dikketruiendag verkozen. De leerlingen waren ook dit jaar opnieuw origineel aan de slag gegaan.

RECEPTIE NA DE TONEELVOORSTELLING ‘IK BEN IEMAND/NIEMAND – NIEUWJAARSRECEPTIE GO!-BLANKENBERGE: LEERLINGEN 3 EN 4 VV EN 7 TBZ, HUN LERARESSEN EN NOG ANDERE PERSONEELSLEDEN BETROKKEN BIJ VOORBEREIDING EN UITVOERING–

Bijzonder verzorgde, uiterst smakelijke, creatieve hapjes (zeker tijdens de nieuwjaarsreceptie) kregen de gasten aangeboden. We feliciteren de bedenkers, de ‘chefs’ en de ‘commis de cuisine’. We hopen de lezers van de maerlantkrant binnenkort enkele recepten te kunnen bezorgen.

NIEUWJAARSRECEPTIE VAN HET GO!-BLANKENBERGE/DE HAAN VOOR PERSONEELSLEDEN EN OUD-PERSONEELSLEDEN EN MET ONDER DE GASTEN POLITICI VAN VELE KLEUREN….DEEL3: DE TOESPRAAK VAN GO!-BL’B-VOORZITTER D. DEHENAUW OVER HET NIEUWE KLEUTERBLOK, OVER DE RAAD VAN BESTUUR VAN IMPACT, WAARVAN HIJ NU LID IS ENZ… De toespraak van D. Dehenauw, samengevat

De toespraak samengevat: Het nieuwe kleuterblok komt er… meer groene speelruimte, 7 klassen en slaapruimte voor peuters. In d’Oefenschool: meer doorstroming van basisschool naar secundair. Vb:  leerkrachten atheneum geven enkele lessen in het lager. Meer aandacht voor verkeersveiligheid, i.s.m. de stad. Zilvermeeuw: toepassen van flexibelere werkvormen om scholieren nog beter te begeleiden…co-teaching en team-teaching. D. …

More

NIEUWJAARSRECEPTIE VAN HET GO!-BLANKENBERGE/DE HAAN VOOR PERSONEELSLEDEN EN OUD-PERSONEELSLEDEN EN MET ONDER DE GASTEN POLITICI VAN VELE KLEUREN….DEEL2: DE TOESPRAAK VAN DIR. J. BALBAERT …OVER TRANSITIE NAAR één SCHOOL, OVER NIEUW KLEUTERBLOK, OVER STEM EN SPORT, TAAL EN SPAANS E.A.

De toespraak van dir. J. Balbaert, samengevat: Dir J. Balbaert had het over de geslaagde transitie naar één school, iets wat hij al wou toen hij  directeur werd.  27 feb.  eerste steenlegging nieuw kleuterblok, 1 sept. 2019 of eerder ingebruikname klassen. De school wordt integraal toegankelijk volgens Universal Design. De school wil een BSO/TSO/ASO school …

More