Maerlant-oud-leerlinge 2001 LINDSEY DEVLIEGHERE, onderwijspedagoge (UGent), is sedert 1 sept. 2023 directeur leercentrum OKOplus

Lindsey Devlieghere is oud-leerlinge van het Maerlant-atheneum, waar ze in 2001 het diploma sec. onderwijs behaalde. Ze werd eerst onderwijzeres (Howest). Ze studeerde aan de Ugent en werd onderwijspedagoge.

Ze schrijft me:

“Sinds 1 september zijn er geen ondersteuningsnetwerken meer, maar leersteuncentra.

Leersteuncentrum OKOplus voorziet leersteun aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ( basisaanbod, type 2, type 3, type 4 enzovoort) in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Onze leerondersteuners gaan vooral naar methodescholen ( FOPEM, Steinerscholen)

Ik stuur een team aan van 50 personen, ik ben verantwoordelijk voor strategisch beleid, personeel, IT en financieel beleid. “

100-dagen-maal 2001
2001 na de proclamatie
Litouwenproject 1999
Litouwen-project 1999

OKOplus is een ondersteuningswerk dat werd opgericht in overleg tussen drie partners van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO):

•   Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP)

•   Federatie Steinerscholen

•   Federatie van Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)

Het netwerk OKOplus staat ook open voor scholen die niet bij een van deze kleine onderwijsverstrekkers zijn aangesloten.