H. BLOEDPROCESSIE BRUGGE: C. BOLS, Maerlant-leraar r.k. godsdienst, lid van de Confrérie van O.L.V. van Blindekens, stapte mee. Een processie is geen stoet. 

helemaal vooraan Christian Bols

Christian Bols is sedert sept. 2018 leraar rooms-katholieke godsdienst in het Maerlant-atheneum. Hij is regent lichamelijke opvoeding en master sportmanagement en heeft het diploma theologie behaald aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut Gent.

Hij noemt Hemelvaartsdag – de dag dat Jezus ten hemel rees, de dag van de H. Bloedprocessie –  Brugges  MOOISTE dag.

Hij schrijft verder: In de Heilige Bloedprocessie komen Bijbelse taferelen uit het eerste en tweede testament aan bod alsook historische Brugse gebeurtenissen. Immaterieel cultureel erfgoed, Unesco werelderfgoed. Mijn dochter was de cameravrouw  van dienst. Verder liepen veel vrienden, kennissen en buren mee, de clerus, lokale en nationale politiek.

PROCESSIE heeft een veel religieuzer karakter dan STOET.

De relikwie van het h. Bloed wordt bewaard in de H. Bloed-kapel, Burcht, Brugge. Volgens de overlevering zou Diederik van de Elzas Jezus’ bloed in 1150 hebben meegebracht uit het Heilig Land (Palestina, Jeruzalem)

met Porto Vecchiaanse leerlingen 2022

VAART betekent veel meer dan kanaal. Het woord komt van VAREN dat eigenlijk ZICH BEGEVEN betekent.