Ronnie De Reese, oud-ll.RNS Bl’b 1968, oud-onderwijzer d’Oefenschool, regisseerde in de vroege jaren negentig leerlingentoneel in KA Bl’berge

Ronnie De Reese is oud-leerling (1968) van de Blankenbergse Rijksnormaalschool. Hij was vele jaren onderwijzer in d’Oefenschool en verving kort Ludo Suvée als directeur.

In het artikeltje over ONDER ONS/VLIEGEN hadden we het over zijn rol bij die toneelvereniging.

Hij regisseerde in de vroege jaren negentig in het KA Blankenberge ook enkele keren leerlingentoneel.

We herkennen Wenny Gurdebeke, Birgit Van Dierendont, R. Provoost, x, Mieke De Brouckere, Jaak Coudeville, Ronnie De Reese, Gregory Simoens, Kristof Van Mierop

We herkennen Silke Beckers, Nancy Lembrechts, Roniie De Reese, Anouk Devriese, Wenny Gurdebeker, Gregory Simoens, Benny Van Troeye, Kristof Van Mierop, Joost Coudeville, Koen Vanbrumsten Birgit Van Dierendont, Mieke De Brouckere, Katrien Tuyaerts