2 dec. ’22: SINTERKLAAS groet ook Maerlant-personeelsleden en – leerlingen. Maar hoe kwam de ‘”R’ in de naam van Sint-NIKLAAS?

Het verwondert ons dat men behalve Sint-Niklaas en Sint-Nicolaas zo graag SINTE-R-KLAAS gebruikt. Wellicht komt die ‘R’– er naar analogie van geliefde heiligennamen zoals Sint-Remigius, Sint-Remaclus en Sint-Renildis.

Leuk is het ook de dialectvormen te beluisteren…van Klaas naar Klaus, en Kloes, Klaais en  Klaai, zoals in Jan, Pier en Klaai.