Op 30 jan. 2016 was er op het vroege carnavalsfeest in d’Oefenschool en de Zilvermeeuw alleen sprake van ongeremd vieren. En dit jaar corona-ellende en GEEN FEEST

CORONA-COVID 19 verhindert zoveel verwachte en onverwachte leuke activiteiten, ook het jaarlijkse carnavalsfeest Pas op het eind van de 16de eeuw ontstond het woord CARNAVAL in het Nederlands. Het kwam toen uit het Frans, dat het uit het Latijn had gehaald…iets van CARNEM LEVARE = het vlees wegnemen. ‘Carnaval’ kent oorspronkelijk het synoniem ‘vastenavond’, de nacht …

More

Gisteren was het schrijf-ze –VRIJdag: in de lessen LEVENSBESCHOUWING Maerlant-ath. behandelen de leerlingen het thema GELIJK EN VRIJ

Het is lerares n.c. zedenleer Patty Puystjens die het me schrijft: Gisteren was het schrijf-ze -VRIJdag, een evenement van Amnesty International ,waar we met de vakken levensbeschouwing aan meewerken. Deze week hebben we het thema ‘gelijk en vrij’ voorbereid. Volgende week schrijven  we de brieven om de schending van de mensenrechten aan te pakken. Als …

More

Leerlingen 3 des en 4des van het Maerlant-ath. schrijven voor het vak Nederlands (Joost Coudeville) gedichten, geïnspireerd door een terugbliktekst op 2020 – die poëzie hangt uit in het klaslokaal.

De leerlingen uit 3A/T en 4A/T kregen bij het begin van het nieuwe jaar (2021) in de les Nederlands (leraar Joost Coudeville) een terugblik op 2020: tekstjes met heel wat informatie over belangrijke gebeurtenissen van het voorbije jaar, met een rijke woordenschat en met woorden met spellingmoeilijkheden. Na het lezen van de teksten volgde een …

More

N.a.v. GEDICHTENDAG 2021: een 75 jaar oud gedicht van Bert Decorte, een refrein, een vormballade, boordevol lyriek, overvol van poëzietechniek: EEN LIED DER BLIJDSCHAP. Vele, niet zo jonge Maerlant-atheneum-lln. herinneren het zich wellicht

Hoewel ik vandaag heel graag  DE INAUGURATIEDICHTERES van Lisette Ma Neza had voorgesteld, kies ik toch voor dat andere, dat al bijna vergeten is, ook omdat ieder Ma Neza’s gedicht op het internet kan lezen en beluisteren, door haarzelf voorgelezen. Ik leerde EEN LIED DER BLIJDSCHAP kennen in 1958, ik leerde het uit het hoofd, …

More

Junior Journalistwedstrijd Davidsfonds afd. Blankenberge 2019-2020 en 2020-2021 (thema’s ‘buren’ en ‘schatten’) klaswinnaars Zilvermeeuw-basisschool

De plechtigheid met bekendmaking winnaars in zaal HET FORUM heeft  (net als vorig jaar)  dit jaar niet plaats door corona. Het Davisfonds Blankenberge maakte die winnaars nu bekend, ook de klaswinnaars. In twee eerder verschenen  maerlantkrantartikeltjes besteedden we aandacht aan de WINNAARS REEKS 2, Nordin Verhestraete (nu in 2A Maerlant-ath.) en Fien Coudeville (nu in …

More

Vijftien en tien jaar geleden – toen was dit toneelbezoek toegelaten – gingen Maerlant-atheneumleerlingen in de late januaridagen in het Blankenbergse Casino kijken naar resp. ONZE LIEVE VROUW VAN VLAANDEREN en HELDENDOOD VOOR DE BESCHAVING (van en met de broers Chokri en Zouahir Ben Chikha, oud-lln. 1989 en 1993)

De toneelcarrière van Chokri en Zouhair Ben Chikha was begin jaren 2000 begonnen en bereikte al een hoogtepunt met de familietrilogie De Leeuw van Vlaanderen (2003), Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen (2005) en Broeders van Liefde (2008) In het Blankenbergse casino gingen leerlingen van het Maerlant-atheneum in jan. 2006 kijken naar Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen  en in 2011 naar Heldendood …

More

Zo ouder zo kind: kwaliteitslabel. De appel valt niet ver van de boom. Leerkrachten van nu hebben een ouder/schoonouder die lesgeefster/lesgever was toen… vandaag: VAN WULPEN-VANHOOREN/DE RYCKER + over ‘SCHOON’VADER

Delphine Vanhooren is sedert 2016 lerares lich. opv./sport in het Maerlant-atheneum. In het KTA Brugge volgde ze sport en lich. opvoeding ts. 1999 en 2003. Haar bachelordiploma lich. opv. optie BWR behaalde ze in HOWEST in 2007. En verder is ze in het bezit van volgende onderscheidingen:  Diplomasupplement Erasmus (Universidade Lusófona, Portugal) 2007Hoger redder 2007 (+ jaarlijkse …

More

Nederlands voor anderstaligen in het Maerlant-atheneum, soms tijdens, soms na de gewone schooluren… nu ONLINE

Enkele leerlingen met Frans, Spaans, Urdu / Punjabi als moedertaal krijgen ook dit schooljaar extra lessen Nederlands. Sedert de kerstvakantie geeft oud-leraar Nederlands Jaak Coudeville (vader van Joost Coudeville, leraar Nederlands Maerlant-ath. en grootvader van Jens, 6ECMT, Arno 3LMT, Fien, 1A) die lessen online. Mathias Maes, ICT-er en Julie Folens, lerares Maerl.-ath. helpen hem bij …

More

In de Dossinkazerne in Mechelen, die Maerlant-ath.-lln. al meer dan 20 j. bezoeken, opent vanavond de tentoonstelling #FAKEIMAGES-ONTMASKER HET GEVAAR VAN STEREOTYPES

Dit schooljaar zullen er wellicht geen didactische schooluitstappen geschieden. Dus ook niet de jaarlijkse naar Breendonk en Mechelen, naar de Dossinkazerne. Dat nieuwe witte gebouw – architect Bob Van Reeth – tegenover de vroegere Dossinkazerne – toont het verhaal van de gedeporteerde Joden uit Mechelen vooral die naar Auschwitz-Birkenau, het wijst evenzeer op schending van …

More

27/01: Drie leerlingen uit 3de gr. nemen online, thuis, deel aan de voorronde van de biologie-olympiade

De Vlaamse Biologie Olympiade of VBO is een wedstrijd waarin leerlingen van de derde graad secundair onderwijs zowel hun theoretische als praktische kennis over biologie testen en mooie prijzen in de wacht kunnen slepen. Dit jaar zijn de hoofdprijzen tickets naar Lissabon in Portugal. Drie leerlingen nemen deel Kenji Bergmann (5EC-WE) Meri Ouardi (5EC-WE) Gaël Van Hulle  (6EC-WE) Hun lerares biologie is …

More

Oud-lle (20145) Charlotte van Hulle, oud-lle Maerlant-atheneum 2015) Master of Arts in de Oosterse Talen en Culturen, schildert digitaal

later vandaag meer beelden en tekst   Charlotte Van Hulle, oud-lle 2015, woont in Södertälje in de regio Stockholm, waar corona nog steeds vrij hard toeslaat. Aangezien Zweden nog steeds geen harde maatregelen neemt, heeft de pandemie op zich echter weinig invloed op haar dagelijkse leven. Zij schrijft verder:  “Ik spreek inderdaad vooral Zweeds nu, …

More

Sores, sjtetl, sjlemazzel…Jiddisch uit TEVJE DE MELKBOER – recensie in SdL 23 jan. -inspiratiebron voor ANATEVKA of FIDDLER ON THE ROOF én voor IF I WERE A RICH MAN. In 1996 woonden Maerlant-eth.-lln. in het Berlijnse Metropoltheater de musical ANATEVKA bij.

SORES: Jiddisch (en Nederlands) voor ‘misère’ SJTETL: Jiddisch (en Nederlands) voor kleine, joodse gemeente (in Oost-Europa) SJLEMAZZEL: Jiddisch (en Nederlands) voor pech(vogel) Jiddisch is een in de middeleeuwen bij joden uit Hebreeuws en Duits (met Romaanse en Slavische elementen) ontstane taal, die ook bij de joodse, Russische schrijver SJOLEN ALECHEM (1859-1916) zo sympathiek en spontaan …

More