De laatste dag van de vakantie…en toch aan het werk op school, in het Maerlant-atheneum, zich voorbereidend op morgen 1 sept. en er ook wel naar verlangend

We liepen vanochtend even binnen in het Maerlant-atheneum en ontmoetten er heel wat personeelsleden…hen, die het lesrooster opmaken, die instaan voor de begroeting van de nieuwe leerlingen, die een vakgroepvergadering houden, hen die urgente problemen met de directeur bespreken