Eergisteren was het 15 jaar geleden dat Katja Braet (lerares bètawetenschappen en Gil Jonckheere (technisch adviseur-coördinator) een echtelijk paar werden.

We lazen het in de Maerlantkrant van 30 mei 2005. Toen was Katja Braet nog geen lerares in het Maerlant; Gil Jonckheere was er informaticaleraar.

Zij hebben drie kinderen René-Kamiel, Cyriel en Leonie

foto 2015
foto mei 2020