FRANCINE TOUSSEIN EN JON MISSELYN een conjugaal paar sedert 28 mei 2020. De plechtigheid had plaats in het laat-14de-eeuwse stadhuis in Brugge. We wensen hun veel echtelijk geluk. Beiden waren leerkracht Maerlant-atheneum. Enkele Maerlant-(oud)-collega’s waren in de buurt…+ over ‘echt’

met dochter en schoonzoon en kleinkinderen van Francine Toussein

Zie ook http://maerlantkrant.be/2020/05/25/francine-toussein-en-jon-misselyn-wij-trouwen-ze-doen-dit-in-het-brugse-stadhuis-op-28-mei-om-11u-beiden-zijn-oud-leerkracht-van-het-maerlant-ath-hij-is-ook-oud-ll-1973/

ECHT (adjectief) en ECHT (substantief) hebben dezelfde oorsprong en zijn wat betekenis betreft enigszins verwant, nl. WETTIG’ In Oud-Germaanse talen vinden we vormen als EWE en EWA met de betekenis WET.

Het substantief  ECHT is enigszins verouderd, hoewel we nog vrijuit ‘in de echt treden’ en ‘echtgeno(o)t(e)’ kunnen gebruiken. Wie gebruikt nog ‘EEGA’? Het eerste deel van het woord is hetzelfde als ECHT, het tweede GA of GADE= de gelijke van een paar

hun oud-collega Latijn Marie-Rose D’Haese
Wim Broes en Peter Lips wensen geluk
laatmiddeleeuwse muurschilderingen van Albrecht De Vriendt
laat -19de- eeuwse muurschildering in de Gotische Zaal van het stadhuis ; Jacob Van Maerlant