EEN BEZOEK AAN DOSSIN IS OOK GECONFRONTEERD WORDEN MET HET SCHILDERSLEVEN VAN FELIX NUSSBAUM, DAT EINDIGDE IN MECHELEN EN AUSCHWITZ. VERBLIJFPLAATS IN 1928: BLANKENBERGE

In de Dossinkazerne hoorden de leerlingen van het Maerlant-ath. (6des en 7des) oud-leraar Jaak Coudeville vertellen over de Duits-joodse schilder Felix Nussbaum van wie er in Dossin een afbeelding hangt van zijn schilderij DE VLUCHTELING. In zijn biografie van Nussbaum ORGELMAN beschrijft schrijver-journalist Mark Schaevers op heel mooie wijze het leven van Nussbaum (en zijn …

More

IN 1921 WERD DE STAATS(RIJKS)NORMAALSCHOOL BLANKENBERGE GESTICHT, NIET IN 1923 ZOALS MEN LEEST IN DE TENTOONSTELLING 750 J. BLANKENBERGE. IN 1925 STUDEERDEN DE EERSTE ONDERWIJZERS AF. ONDER HEN KUNSTSCHILDER FRANS REGOUDT.

Op tal van plekken (o.a. in 100 JAAR SINT-PIETERSCOLLEGE 1879-1979  lezen we het: bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1921 werd de Rijksnormaalschool te Blankenberge gesticht. De onderwijzersopleiding duurde toen vier jaar. Victor Verhulst was de eerste directeur. Er waren 22 leerlingen en 13 personeelsleden. Op 23 oktober was het huidige gebouw klaar. Tot dan …

More

SPECIAAL VOOR DE MAERLANTKRANT SCHRIJFT OUD-LL. (2003) TIM RAATS, PROFESSOR MEDIASTUDIES VUB, OVER DE CRISISITUATIE BIJ DE VRT…DE NAMEN J. JAMBON, B. DALLE, L. VAN DEN BRANDE, P. LEMBRECHTS, P. CLAES KOMEN ERIN VOOR. HIJ HEEFT HET OOK OVER DE HEDENDAAGSE UITDAGINGEN VAN EEN PUBLIEKE OMROEP. T. RAATS BEHOORT TOT DE GROEP ACADEMICI DIE IN PARLEMENTAIRE HOORZITTINGEN DEZE DISCUSSIE ZULLEN VOEREN

Ik vroeg oud-leerling Tim Raats of hij als mediahoogleraar en als deskundige op het vlak van de VRT een tekst voor de Maerlantkrant  over de huidige crisis bij de publieke omroep wou schrijven, wat hij   deed. Zijn e-mail besluit hij met: “Groetjes aan Blankenberge in elk geval, we denken er nog heel vaak aan terug… “ …

More

29/01: STUDIEDAG IN HET MAERLANT-ATH. O.A. OVER HERVORMING 1STE GRAAD, CO- EN TEAMTEACHING, GOOGLE-CLASSROOM, INTERNATIONALISERING, WERKEN MET PROJECTEN

Hervorming 1ste graad : alle leraren met opdracht in de eerste graad Co-creatie – Coteaching & team-teaching (leraren 2de & 3de graad) Google classroom in de diepte (voorbereiding Studybee) (leraren 2de & 3de graad Internationalisering mogelijkheden met Lore Verhelst (medewerker Impact Internationalisering) (leraren 2de & 3de graad) Werken  met Projecten met Nik Lippens (alle leraren …

More

OUD-LLN. MITCH DE GEEST, CHIEF EXECUTIVE OFFICER VAN INTERNETBEDRIJF CITYMESH EN JAN BOSSU, PERSONAL TRAINER, OOK VRIJWILLIGERS-AMBULANCIER, MET DE ZIEKENWAGEN BIJ DE KLEUTERS VAN 2A, JUF ANJA DAELS, OP DE SCHOOL VAN MITCH’ VROUW JUF JILL STANDAERT, KLEUTERLEIDSTER IN D’OEFENSCHOOL,.

Jan Bossu en Mitch De Geest zijn allebei oud-leerling van het Maerlant-atheneum; allebei behaalden ze er hun diploma in 1999, allebei zijn ze vrijwilliger-ambulancier. Gisteren waren ze op school met de ambulance , waarin de kleuters van juf Anja een kijkje mochten nemen en waarin ze even mochten gaan zitten/liggen.

27/01/ BOND ONZE SCHOLEN: ALGEMENE VERGADERING KIEST VOORZITTER: P. LIPS, PENNINGMEESTER: K. VINCK , HULPSECRETARIS: G. JONCKHEERE- BESPREEKT HET VOORBIJE JAAR, STELT AGENDA VOOR 2020 SAMEN

Al sedert 1968 heeft de Algemene Vergadering van de B.O.S plaats op de laatste maandag van januari. Dit jaar ook. Peter Lips, al 20 jaar voorzitter – ZIE AFZONDERLIJK ARTIKEL –  , zat de vergadering voor en zorgde voor alle nodige informatie. De aanwezige leden van de Raad van Bestuur: P. Lips, K. Vinck, B. …

More

27/01 : LEERLINGEN 6A/6T/6B/7B TWEE UUR IN DOSSINKAZERNE MECHELEN. DEEL 2: IN HET MUSEUM

Gegidst bezoek aan het Memoriaal-Museum-Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het nieuwe witte gebouw – architect Bob Van Reeth – tegenover de vroegere Dossinkazerne – toont het verhaal van de gedeporteerde Joden uit Mechelen vooral die naar Auschwitz-Birkenau, het wijst evenzeer op schending van mensenrechten voordien en nadien.25.482 Joden en 351 zigeuners werden weggevoerd, 1240 keerden …

More

PETER LIPS, LERAAR ENGELS, TWINTIG JAAR VOORZITTER VRIENDENKRING EN OUD-LEERLINGEN BOND MAERLANT-ATH., GEVIERD EN OPNIEUW VERKOZEN

Sedert 1996 is Peter Lips leraar in het Maerlant-atheneum. Hij is regent Engels, geschiedenis, Duits (HPI Brugge).Toen Monique Devisscher in 2000 directrice van het Koninklijk Atheneum Brugge werd, volgde hij haar op als voorzitter van vriendenkring en oud-leerlingenbond Bond Onze Scholen, een vereniging die in 2020, nu dus, 90 jaar oud is. In den beginne …

More

27/01 : LEERLINGEN 6A/6T/6B/7B TWEE UUR IN DOSSINKAZERNE MECHELEN. DEEL :1DE KAZERNE ZELF, BINNEN EN BUITEN, EN HET MUSEUM BUITEN)

Gegidst bezoek aan het Memoriaal-Museum-Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het nieuwe witte gebouw – architect Bob Van Reeth – tegenover de vroegere Dossinkazerne – toont het verhaal van de gedeporteerde Joden uit Mechelen vooral die naar Auschwitz-Birkenau, het wijst evenzeer op schending van mensenrechten voordien en nadien.25.482 Joden en 351 zigeuners werden weggevoerd, 1240 keerden …

More

IN HET MIDDELNEDERLANDS IS EEN ‘GAME’ O.A. EEN LELIJKE GRAP. KIJKEN DE SPELERS OP DE FOTO’S GEMELIJK OMDAT ZE GEEN ‘GAME’ HEBBEN GEWONNEN? OF WACHTEN ZE OP WINST IN EEN VOETBALGAME? EEN TAALFILOSOFIETJE

In een artikel in DS over de in 2017 gestorven Nederlands schrijver F. B. Hotz lees ik Toch is het curieus genoeg juist het karakter van deze protagonisten, die zowel sympathiek als gemelijk zijn, zowel eenzelvig als vertederend, en zowel aantrekkelijk als onaaibaar op het stekelige af, dat de lezer voor hen inneemt. GEMELIJK is …

More

OP 25/01, EXACT 75 J. NADAT KZ AUSCHWITZ WERD BEVRIJD, BEZOEKEN LLN. VAN 6DES EN 7DES VAN HET MAERLANT SS-AUFFANGLAGER BREENDONK EN MEMORIAAL, MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER HOLOCAUST EN MENSENRECHTEN IN MECHELEN. ZE DEDEN DIT AL VAKER

Gegidst bezoek aan het Memoriaal-Museum-Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Het nieuwe witte gebouw – architect Bob Van Reeth – tegenover de vroegere Dossinkazerne – toont het verhaal van de gedeporteerde Joden uit Mechelen naar Auschwitz-Birkenau, het wijst evenzeer op schending van mensenrechten voordien en nadien.25.482 Joden en 351 zigeuners werden weggevoerd, 1240 keerden levend terug. …

More