GEEN SNEEUW IN HET VERSCHIET, WEL EEN SNEEUWGEDICHT…VAN G. GEZELLE, DIE HEEL WAT MAERLANT-ATH.-LLN. O.A. BIJ EN IN ZIJN GEBOORTEHUIS LEERDEN KENNEN

Wonderlijk is Gezelles poëzie wat woordkeuze en beeldenrijkdom betreft: sneeuwvlokken ‘kinders van de locht, gesneeuwde blommigheden en gevijlsel van krystaal noemen en ze goddelijk heten!