MICHEL DASCHOT (OUD-LL. 2003) VERLAAT HET 4DE LJ. D’OEFENSCHOOL EN WORDT AANVANGSBEGELEIDER BIJ IMPACT EN STEAMMENTOR IN DE STEMpel-BASISSCHOOL EN MEDEWERKER ATS-STEM-PROJECT. SHIRLEY-ANN LANDUYT (OUD-LLE 2010) VERVANGT HEM IN HET 4DE LJ..

 

Michel Daschot schrijft me Ik ga deeltijds aanvangsbegeleider worden in scholengroep IMPACT en deeltijds STEAM-mentor in de Stempel (Brugge). Ik zal ook meewerken aan het ATS-STEM project. Wat is dit? Het Europees ATS-STEM project (gecoördineerd door Dublin City University) heeft tot doel om transversale STEM- competenties bij leerlingen (3e graad BaO, 1e graad SO) te ontwikkelen en hiervoor de gepaste digitale evaluatiemethodes te ontwikkelen. Deze methodes moeten leraren in staat stellen de STEM- competenties van hun leerlingen te monitoren/evalueren en STEM op een meer gepersonaliseerde (en eventueel digitale) manier te ondersteunen. Hiertoe ontwikkelt het project een (blended) training voor leraren alsook concreet materiaal en best practices waarmee leraren in de praktijk aan de slag kunnen.  

  De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! is partner binnen dit project. Die zorgt ervoor dat de ontwikkelde producten (zoals het trainingsmateriaal en de digitale tools) in lijn zijn met de STEM-visies binnen Vlaanderen in het algemeen en het GO! in het bijzonder. 

Oud-leerlinge  (2010Sshirley-Ann Landuyt die de vorige schooljaren in het 3de lj. d’Oefenschool afwisselend les gaf met Micheline Debackere, is nu voltijds onderwijzeres in het 4de lj.