D’OEFENSCHOOL: KLEUTERLEIDSTERS VERHUIZEN (MET DE HULP VAN COLLEGA’S LAGERE, ECHTGENOTEN, KINDEREN EN VRIENDEN) KLASBENODIGDHEDEN VAN OUDE PAVILJOENTJES NAAR HET NIEUW VERREZEN KLEUTERBLOK/-PALEIS. DEEL 3: HET WERK OP ZONDAG 31/03

Ook op zondag  31 maart voerden de kleuterleidsters met de hulp van directrice Lindly Van Reck, tal van collega’s en heel wat anderen de KLUS uit. KLUS is o.a. ‘karwei buiten het geregelde werkverband om. We ontmoetten er ook oud-kleuterleidster  juf Martony. Eerder schreven we: Begin maar te wennen aan HET KLEUTERPALEIS in plaats van …

More

DE EERSTE IJSSELMEER-GWP VAN HET MAERLANT-ATH. HAD PLAATS IN 1995. YVES DESCAMPS WAS DE COÖRDINATOR. PETER LIPS REFEREERDE ERAAN IN ZIJN IJSSELMEER-GWP (DE 17DE)-INLEIDING

GWP = geïntegreerde werkperiode. In het Maerlant-atheneum duurt die een week. Vijf schooldagen geïntegreerd werken, d.w.z. thema’s uitwerken waarbij niet één vak, maar meer aan bod komen, een werkwijze dus, die levensechter is dan die in een gewone klassituatie. Een interessant onderdeel van wat het onderwijs bieden kan. Geen leerkracht, geen leerling vergeet de meegemaakte …

More

D’OEFENSCHOOL: KLEUTERLEIDSTERS VERHUIZEN (MET DE HULP VAN COLLEGA’S LAGERE, ECHTGENOTEN, KINDEREN EN VRIENDEN) KLASBENODIGDHEDEN VAN OUDE PAVILJOENTJES NAAR HET NIEUW VERREZEN KLEUTERBLOK/-PALEIS. Deel 2: medewerkers.

Op zaterdag 30 maart voerden de kleuterleidsters met de hulp van directrice Lindly Van Reck, tal van collega’s en heel wat anderen de KLUS uit. KLUS is o.a. ‘karwei buiten het geregelde werkverband om. Eerder schreven we: Begin maar te wennen aan HET KLEUTERPALEIS in plaats van HET KLEUTERBLOK! “Kleuters krijgen een eigen, modern, duurzaam …

More

D’OEFENSCHOOL: KLEUTERLEIDSTERS VERHUIZEN (MET DE HULP VAN COLLEGA’S LAGERE, ECHTGENOTEN, KINDEREN EN VRIENDEN) KLASBENODIGDHEDEN VAN OUDE PAVILJOENTJES NAAR HET NIEUW VERREZEN KLEUTERBLOK/-PALEIS. Deel 1: kleuterleidsters

Op zaterdag 30 maart voerden de kleuterleidsters met de hulp van directrice Lindly Van Reck, tal van collega’s en heel wat anderen de KLUS uit. KLUS is o.a. ‘karwei buiten het geregelde werkverband om. Eerder schreven we: Begin maar te wennen aan HET KLEUTERPALEIS in plaats van HET KLEUTERBLOK! “Kleuters krijgen een eigen, modern, duurzaam …

More

29/03: UITREIKING STEDELIJKE SPORTTROFEEËN EN –VERDIENSTEN 2018: DE KLAS VAN JUF F. VIAENE, 6A D’OEFENSCHOOL IS DE ZWEMKLAS 2018

Mooie plechtigheid in de feestzaal van het stadhuis. Allerlei trofeeën werden uitgereikt: Verdienste voor de sport: Wisse Wille Sportieve loopbaan: Etienne van Audenaerde Beloftevolle jongere: Shanaya Esther Schollaert Sportrofee: Tom Vanhove (goalball) De leerlingen van het 6de lj. van juf Fabienne waren de winnaars van de SWIMMARATHON    

GWP-AVOND 29/03 : OP VRIJDAGAVOND KWAMEN HEEL WAT LEERLINGEN (2de graad) EN HUN OUDERS OP SCHOOL SAMEN VOOR EEN INFORMATIEVE UITEENZETTING OVER DE ZEIL-GWP

Om 19.00u gingen de deuren open en werden de ouders verwelkomd door leraar Engels en spilfiguur voor de GWP 2de graad Peter Lips. Daarna werden filmpjes over de zeil-gwp’s 2015 en 2017 vertoond. Er werd bovendien heel wat uitleg verstrekt over de bedoeling van een gwp en over de praktische kanten van een zeil-gwp. Peter …

More

OUD-LEERLING NATHAN VANDERGUNST (ACID) VANDAAG OP DE COVER VAN dS Weekblad EN MET EEN ZES BLADZIJDENLANG INTERVIEW : “FUCK, IK HEB IMPACT EN DAT IS NIET ALTIJD GOED”

Nathan Vandergunst is 19 en al 8 jaar ACID. Tot in de vijfdes liep Nathan Vandergunst school in het Blankenbergse GO!. Zijn vader, Sven, is ook oud-leerling (1990)   In DS Weekblad van vandaag 30 maart staat een lang interview met Valerie Droeven. Dit zijn haar vragen. De antwoorden kan men in het magazine lezen …

More

PAASMARKT IN ZILVERMEEUW-BASISSCHOOL LOCATIE UITKERKE, 16 DAGEN VOOR PASSIE- OF PALMZONDAG, 23 VOOR PASEN…deel 2: gasten

De titel klinkt erg christelijk! Het is inderdaad zo dat onze cultuur zo bepaald is door christendom (en jodendom). Van Passie- EN Palmzondag, de zondag voor Pasen, gewaagt men nog nauwelijks: palmtakken worden dan gewijd en rondgedeeld ter herinnering aan Jezus’ intocht in Jeruzalem. VONDEL schreef in de 17de eeuw het toneelstuk HET PASCHA OFTE …

More

PAASMARKT IN ZILVERMEEUW-BASISSCHOOL LOCATIE UITKERKE, 16 DAGEN VOOR PASSIE- OF PALMZONDAG, 23 VOOR PASEN Deel 1: de organisatoren en medewerkenden

De titel klinkt erg christelijk! Het is inderdaad zo dat onze cultuur zo bepaald is door christendom (en jodendom). Van Passie- EN Palmzondag, de zondag voor Pasen, gewaagt men nog nauwelijks: palmtakken worden dan gewijd en rondgedeeld ter herinnering aan Jezus’ intocht in Jeruzalem. VONDEL schreef in de 17de eeuw het toneelstuk HET PASCHA OFTE …

More

BEIDEN OOIT LERAAR, DE EEN GEBOREN EIND WOII, DE ANDER BEGIN KOUDE OORLOG…IN 2019 ALLEBEI KORT EN DEELTIJDS WEER VOOR DE KLAS: JAAK COUDEVILLE EN JEF BOEDT….foto zie Facebookpagina Jaak Coudeville

Jaak Coudeville verving in januari 2019 heel kort zijn zoon Joost Coudeville voor enkele uurtjes Duits. In 2004 was hij al met pensioen gegaan na een lerarencarrière van 38 jaar, waarvan de eerste 5 in KA Maldegem en  33 in RNS/KA/Maerlant-atheneum Blankenberge. Op een foto ziet men hem met 6MT 2003. Vorige week ontving hij …

More

OUD-LEERLING (1977) HERMAN DIRICKS,DIRECTEUR FAVV, WAS GISTERAVOND IN DE BIB VOOR EEN INTERVIEW MET OUD-LL. (1981) JAN KNUDDE, RADIO 2-NETHOOFD. foto zie Facebookpagina Jaak Coudeville

Een boeiend interview over tal van facetten van voedselveiligheid, over zijn taak als hoofd van FAVV, over de 1260 medewerkers die keurig werk verrichten, over de controles in bedrijven, restaurants, markten, over de samenwerking met Europa, over de problemen met de  Brexit.. Het ging ook heel even over de lessen die hij kreeg van zijn …

More