TAALFILOSOFIETJE: ZOO=DIERENTUIN

Op  31 augustus 2018 de Antwerpse dierentuin bezoeken en bij de toegangspoort vaststellen dat die oorspronkelijk dat die oorspronkelijk (1843) JARDIN ZOOLOGIQUE heette. ZOO heeft men gewoon ontleed aan het Franse ‘zoo’ of eventueel aan het Engelse ‘zoo’. Het Griekse woord ‘zoön’ betekent ‘levend wezen’, ‘schepsel’ En in de zoo, in de dierentuin dus, zo …

More

HERINNERINGEN: TWINTIG JAAR GELEDEN OVERLEDEN TWEE DIRECTEURS: ALBERT BLONDE (RMS) EN ERIK VERHULST (RNS-KA). HIJ WAS DE LAATSTE DIE IN DE DIRECTEURSWONING IN DE DE DE SMET DE NAEYERLAAN WOONDE

de voorname entree van de voormalige Rijksnormaalschool (op het centrale gedeelte staat STAATSNORMAALSCHOOL), op de medaillons EN (Ecole Normale) en SN (Staatsnormaalschool). Het gebouw dateert uit 1928. Links was de woning van de internaatbeheerder, rechts die van de directeur. personeel RMS in 1963

POËTISCH TAALFILOSOFIETJE: WILLEM VERMANDERE EN BRIHANG – DIE ENKELE KEREN IN HET MAERL.-ATH. EEN ‘OE IST’-WORKSHOP HIELD – OVER RIJM EN EIGEN TAAL

  In de weekenduitgave (28/29/08/2018  van De Standaard praten beide West-Vlaamse zangers en liedjesschrijvers samen over hun kunst en veel meer. Over de TAAL waarin ze schrijven zegt Vermandere: “Als je in het Engels zingt, moet je naar Engeland gaan. Er is meer dan werk genoeg werk in je eigen taal” En over RIJM zegt …

More

ONTMOETING OP PARKIES ROEPT HERINNERINGEN OP AAN 43 JAAR GELEDEN…SCHOOLREIS RNS-KA BL’B NAAR DE VOGEZEN IN 1975

Twee dames, die drieënveertig jaar geleden de schoolreis naar de Vogezen, naar Straatsburg en Colmar meebeleefden, Elsie Demeulemeester en Michèle Soete. Hoewel we elkaar af en toe eens zien,   borrelden herinnering op…aan verliefdheden uit de tijd, aan boers, ook oud-leerlingen, aan die foto tussen het paviljoentje van collega Frits Standaert en dat van mij. aan …

More

OUD-LL (1988), GOB-VOORZITTER, WEERMAN VANDAAG IN 5 KRANTEN VAN SUD PRESSE: “DAVID DEHENAUW: LE MONSIEUR MÉTÉO BELGE STAR INTERNATIONALE”

SUD PRESSE heeft vijf regionale bladen: La Meuse – zes edities voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg La Nouvelle Gazette– drie edities voor het oosten en centrum van de provincie Henegouwen La Province– een editie voor de regio Mons-Borinage Nord Éclair– een editie voor het westen van de provincie Henegouwen La Capitale– twee edities voor …

More

IN PARK DE CRAENE, BEVONDEN ZICH GISTERAVOND VOOR PARKIES (GUY SWINNEN) ENKELE MAERL.-ATH.-LEERLINGEN EN MEER OUD-LEERLINGEN EN LERARESSEN ONDER HET LUISTERENDE PUBLIEK

Het was de vierde Parkiesavond op woensdag,  met een sprankelend optreden van GUY SWINNEN (vroeger zanger van THE SCABS) Van half negen tot half tien liepen we in het Uitkerkse Park De Craene door het niet zo talrijk opgekomen publiek en troffen er luisterende en gezellig pratende leerlingen van de Bl’bse GO!-scholen, maar vooral ook …

More

TAALFILOSOFIETJE: GRIEKSE TRAGEDIE

Er zal vandaag nauwelijks een krant in de wereld zijn die de omschrijving GRIEKSE TRAGEDIE voor  de vuurcatastrofe in Mati niet gebruikt. Enkele jaren geleden kwam  die omschrijving al voor m.b.t. de financiële crisis in Griekenland. In eerste instantie denken we aan Griekse  tragedieschrijvers Aeschylus (Oresteia), Euripides (Medea), Sophocles (Antigone) TRAGEDIE: treurspel; een  toneelstuk met …

More

VIJF JAAR GELEDEN: PERSONEELSLEDEN BL’BSE GO!-SCHOLEN WERDEN GEVIERD N.A.V. HET EINDE VAN EEN CARRIERE : CARINE RABAUT, AALTJE JEDDENS, JEAN VANTOURNHOUT, CHRISTIANE DEPRE

Carine Rabaut:  lic. biologie RUG 1975. Op 1 sept. 1992 werd ze biologielerares in KA Bl’b., Een schitterende lerares was ze, met een passie voor en een hoogstaande kennis van haar vak. Haar leerlingen prezen haar, haar collega’s evenzeer. In het amanuensislokaal, tijdens de leuke én interessante pauzepraatjes en vooral tijdens een vijftal Malmedy-GWP’s leerde …

More

DERTIG JAAR GELEDEN WAS ER N HET KA BLANKENBERGE EEN TALKSHOW OVER MARITIEME HANDEL, TOEN OOK DE NAAM VAN EEN STUDIERICHTING. GUIDO DE PRAETERE PRAATTE MET L. VAN DEN BOSSCHE, M. MICHIELS, J. VAN GOMPEL, B. SCHILTZ, J. VANTORRE. COMPONIST EN PIANIST FRANCOIS GLORIEUX VERTOLKTE MUZIEK VAN DE ZEE.

Journalist Elie Bilé schreef in het Brugsch Handelsblad (sept. 1988): “De Bond Onze Scholen van het Kon. Atheneum – voorheen van de Rijksnormaalschool – deed er beslist goed aan een talkshow te organiseren met als centraal thema de steeds uitbreiding nemende haven van Zeebrugge en de daaruit voortvloeiende groei van de maritieme handel. Publieke belangstelling …

More

INGRID HOORELBEKE, DIE NET MET PENSIOEN IS GEGAAN, WENST VIA DEZE WEG ALLEN TE BEDANKEN DIE HUN WAARDERING VOOR HAAR HEBBEN GEUIT

  We ontmoetten vanmiddag Ingrid Hoorelbeke die erop aandrong dat we via de Maerlantkrant en via Facebook zouden laten weten hoezeer ze alle blijken van waardering op prijs heeft gesteld. Ze is er zo blij mee. Ingrid Hoorelbeke blonk uit als mvd-personeelslid en vond een groot genoegen in het laten blinken van ‘haar’ klaslokalen, gangen, …

More