B.O.S., AL SEDERT 1930 VRIENDENKRING EN OUD-LEERLINGENBOND VAN DE SCHOOL, TELKENS WEER PRESENT OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE STEDELIJKE CULTURELE RAAD, OOK OP DIE VAN 22/11 OVER O.A. WATERFRONT

Jaak Coudeville is voor de B.O.S. vast afgevaardigde bij de Sted. Cult. Raad, en Conny Louwage is secretaris van de B.O.S. Beiden woonden de algemene vergadering op 22 nov. bij. Cultuurbeleidscoördinator, oud-ll. (1994) Kristof Van Mierop had het uitgebreid over de nieuwe wijze van melden van activiteiten via UIT in Vlaanderen en UIT in Blankenberge …

More

JANA LYNA UIT 6LWI, LEERLINGE MET SUCCESRIJKE EXAMENERVARING, GEEFT AAN LLN. UIT DE 3DES UITLEG OVER EXAMENVOORBEREIDING EN EXAMENVRAGEN BEANTWOORDEN (MAERLANT FOR DUMMIES)

Dit gebeurde tijdens de les Nederlands (van Joost Coudeville). Jana Lyna, die zelf op puike manier middelbareschoolexamens heeft afgelegd, had een fraaie powerpointvoorstelling opgesteld en beantwoordde vragen van de jongere leerlingen. Zij schrijft me: “Vandaag heb ik op vraag van de heer Coudeville aan een paar klassen van de huidige 3des een kleine presentatie gegeven …

More

MAERL.-ATH.-LLN 2DE/3DE GR. (N.C. ZEDENLEER) ZETTEN ZICH IN VOOR WERELDKIDS. ZE VERKOPEN PLAKJES CAKE IN SWEETSHOP EN SCHOOLGANG

WERELDKIDS is een project van leerlingen  niet-confessionele zedenleer. Wereldkids zet zich in voor zwerf- en straatkinderen uit Mumbai (Bombay) in India. (meer info: zie http://site.wereldkidsonline.be/) In het Maerlant-atheneum waren er al verschillende initiatieven van de leerlingen N-CZ om geld in te zamelen. Eerder deze maand al door de leerlingen 1ste graad

TAALFILOSOFIETJE: HET VERDRIET VAN BELGIË HEET IN HET DUITS ZOWEL DER KUMMER VON FLANDERN ALS DER KUMMER VON BELGIEN – TUSSEN 2014 EN 2017 VERSCHENEN 500 NEDERLANDSE EN VLAAMSE TITELS IN HET DUITS, 170 IN HET FRANS, 280 IN HET ENGELS

In 1986 verscheen de eerste vertaling van Hugo Claus’ HET VERDIET VAN BELGIË. De titel; DER KUMMER VON FLANDERN. ‘Kummer’ is ‘kommer’ (leed) en ‘verdriet’. In 2008 was er een nieuwe vertaling door een andere vertaler: DER KUMMER VON BELGIEN. Vertalers gaan soms zeer persoonlijk om met het origineel. In de eerste vertaling luidt “Staf, …

More

OUD-LEERLING (1972) JAN GELEYNS OVERLEDEN (28/11/2017)

We lazen het op de facebookpagina van zijn zoon Dave: In serene stilte en met liefde omringd hebben wij deze morgen in familiale kring afscheid genomen van mijn vader, Jan Geleyns. Hartstochtelijke echtgenoot, beste papa ter wereld, en topvriend voor iedereen die hem kende. Ons rest de herinnering, de liefde en zijn doorgegeven wijsheid. Ik …

More

DE MAERLANTKRANT 20 J. GELEDEN: ZOON VAN H. KNOCKAERT GEBOREN – OOK TOEN AL SCHOOLUITWISSELINGEN…AMSTERDAM, HAMBURG

1.In 1997 was er een uitwisselingsproject met leerkrachten van het Maerlant-atheneum, het College Beroepsonderwijs Amsterdam en de Schule Staatliche Gesundheitspflege in Hamburg over ontwikkeling van fundamentele vormingsprojecten GEZONDHEIDSZORG. De toenmalige burgemeester L. Monset en schepen N. Benoot waren aanwezig  op het welkomstmaal, klaargemaakt door de leraressen huishoudkunde  A. Twiesselmann en Eveline Dobbelaere. Leraar PAV Y. …

More

OUD-LEERLINGE (2015) CHARLOTTE VAN HULLE VIJFDE IN DE SPEECHWEDSTRIJD – IN HET JAPANS – VAN DE NIHONJINKAI

Charlotte Van Hulle zit in het 3de bachelorjaar Oosterse talen en culturen: afstudeerrichting Japans met als minor Chinees. In maart vertrekt ze voor een semester naar Tokio om er te studeren aan Hitotsubashi University. Op mijn vraag  schreef ze me: “Het ging om de 26e jaarlijkse speechwedstrijd georganiseerd door de de Nihonjinkai (http://www.nihonjinkai.be) die plaatsvond …

More