OUD-LLE (2014) EVA DE WYNGAERT – NU 3DE BACHELOR LAGER OND.. – DOET IN HET 1STEJ. VAN HET MAERLANT ONDERZOEK NAAR PROBLEMEN BIJ OVERGANG 6DE LJ.-1STE MIDDELBAAR

Oud-leerlinge Eva De Wyngaert zit in het 3de jaar Bachelor Lager Onderwijs aan de Vives-hogeschool. In het   3de jaar van deze opleiding wordt ruim aandacht geschonken aan de specifieke problematiek van de overgang tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs. In het kader van deze lessen kreeg zij de opdracht gedurende 1 dag de lessen te …

More

28/09: ALLE LLN. 3DES IN GENT: MUSEUM DR. GUISLAIN EN VREDESHUIS (DID. UITSTAP IN HET KADER VAN INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE COMPETENTIES)

Lerares r.k.-godsdienst Machteld Vanhamme schrijft me: We waren ‘s ochtends in het Museum Dr. Guislain voor de tentoonstelling ‘Onbehandeld’ waarbij er aandacht was voor de opvang en begeleiding die er sinds kort is voor delinquenten met een psychische storing. De lln konden daarnaast ook nog kunst bekijken die door mensen met (zware) psychische problemen werd …

More

BLANKENBERGE IN 1830 ZO KLEIN: TUSSEN WESTSTRAAT EN HOOGSTRAAT.

foto vanmorgen gezien op Facebook Tijdens de wandeling van zaterdag 23 sept. waren leerkrachten in de Villa D’Hondt in de westelijkste straat, de Weststraat, die in 1879 een ‘school’straat werd, met het Sint-Pieterscollege en bij de stadsbibliotheek, waar vroeger de Rijksmiddelbare School was in de oostelijkste straat, de  Hoogstraat van toen, die nu Onderwijsstraat heet. …

More

LEERLINGEN VAN 5T VAN HET MAERLANT-ATHENEUM BLANKENBERGE BEZOCHTEN OP 29 SEPT. MAERLANT-STAD DAMME: EEN ZOEKTOCHT, EEN WANDELING, EEN LESJE OVER MAERLANT

Al twintig jaar bezoeken leerlingen uit de 5des van het Maerlant-atheneum begin september Damme, waar Maerlant vertoefde, schreef, begraven is en op het marktplein een standbeeld heeft. Op 27 september 2017 beleefden leerlingen van 5 TSO het Dammebezoek. Tanja Gervoyse, lerares Nederlands begeleidde haar leerlingen voor een leerrijke namiddaguitstap. Die leerlingen krijgen in Damme een …

More

BERICHT VAN OUD-LL. (2012) DENNIS GENESSE: HIJ IS OP MASTER SC. NUTRITION AND RURAL DEVELOPMENT – RURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT GEWORDEN.

Zijn tekst: “Ik ben zaterdag afgestudeerd met dit diploma: M. Sc. Nutrition and Rural Development – Rural Economics and Management.  Het einde van een lange, interessante, leuke doch soms ook lastige weg. Toch opgelucht om er van af te zijn en nu vooruit te kunnen kijken.  Thans ben ik een stage begonnen bij de UNDP …

More

SCHOLENVELDLOOP STAD BLANKENBERGE 24/09. PUIKE RESULTATEN – DRIE EERSTE PLAATSEN – VAN DE DEELNEMERS VAN HET MAERLANT-ATHENEUM

Pieter Legein, leraar lichamelijke opvoeding stuurt me het volgende bericht: Onder een stralende zon liepen onze leerlingen de 1500m of 2000m. Heel wat onder hen haalden prima resultaten. We telden maar liefst 3 eerste plaatsen. Meisjes 1ste gr. : winnaar Anouk Pleysier Jongens 1ste gr.: winnaar en 2 de plaats  Jelle en Jochen Van Neck …

More

STRAPDAG ZILVERMEEUW 22/09: STAPPEND, STEPPEND, SKATEND, FIETSEND, TRAPPEND, TE VOET,…NAAR SCHOOL

Tijdens de week van de mobiliteit werd er een STRAP-dag georganiseerd. Leerlingen die al stappend, steppend, skatend, fietsend, trappend te voet,…naar school kwamen werden beloond met een STRAP-armbandje. Heel veel leerlingen kregen dan ook zo’n armbandje! Het STRAP-lied werd gezongen en er werd ook op gedanst! Leuk initiatief dat op veel bijval kon rekenen van …

More

BOND ONZE SCHOLEN ORGANISEERDE VOOR PERSONEELSLEDEN EEN WANDELING DOOR BLANKENBERGE: VAN RNS TOT RMS MET VEEL BELLE EPOQUE-GLANS – O.A. EEN BEZOEK AAN VILLA D’HONDT TUSSENIN. OUD-LERAAR JAAK COUDEVILLE WAS GIDS.

Dit was zowat het parcours: Maerlantcampus …door de muziekacademie naar het stadhuis (erbinnen), Weststraat – villa D’Hondt – tot Van Maerlantstraat, stukje De Smet De Naeyerlaan, Consciencemonument, paravang, Franchommelaan ten oosten van de Leopoldhelling, Weststraat Breydelstraat, Nieuwstraat, Bakkerstraat, Langestraat, Kerkstraat en naar de dijk, Lippens en De Bruyne, Casino, Rogierlaan, Rochuswijk, belle epoquecentrum, Descampstraat, RMS/bib. …

More

BINNENKORT FAIRTRADEWEEK: VERSLAG FAIRTRADERAAD 21/09/2017

Bespreken fairtradeweek (4/10 – 14/10/’17) Ontbijt   4/10: 4de – 7de jaar  à Ontbijt 11/10: 1ste – 3de jaar (enkele lln.  vijfdes of zesdes komen helpen)  Starten telkens met het voorbereiden om 7u00  Boterhammen smeren d’Oefenschool, Zilvermeeuw (Uitkerke en Blankenberge)  t Klavertje Wenduine.  Beter kaderen, evt met een ingesproken tekst, muziek, speech   Café : 13/10/ …

More